Aplinkos ministerijai ir Aplinkos apsaugos departamentui šiandien buvo įteikta peticija, kuria pasirašiusieji reikalauja stabdyti AB „Grigeo Klaipėda“ veiklą. Peticiją iniciavusios Lietuvos žaliųjų partijos atstovai įsitikinę, kad bendrovė neturėtų veikti kol kompetentingos valstybės institucijos ištirs ir konstatuos, ar ji yra pajėgi gamybą vykdyti laikydamasi aplinkos apsaugos standartų. 

Dokumento autoriai apeliuoja į Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymą, kuris numato, kad Aplinkos apsaugos departamentas turi teisę nutraukti aplinkai kenksmingą fizinių ar juridinių asmenų veiklą, jei jie teršia aplinkos orą, žemę, vandenį ir kelia tiesioginį pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei. Peticijoje reikalaujama nuodugniai įvertinti, ar įmonė yra pajėgi saugiai veikti, o kol vyks tyrimas, bendrovės veiklą sustabdyti. 

„Taršos atvejai šioje įmonėje kartojasi ir tai rodo, kad vis dar aplaidžiai žvelgiama į aplinkosaugos reikalavimus. Valstybės institucijos į šią pasitikėjimą praradusią įmonę turėtų žiūrėti itin principingai, turint omenyje dar pernai paaiškėjusią informaciją, kad įmonė į Kuršių marias ne vienerius metus leido netinkamai išvalytas nuotekas, o jos atstovams buvo pareikšti įtarimai dėl teisės aktų, susijusių su aplinkos apsauga, pažeidimų ir dokumentų klastojimo“, – sako Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkė Ieva Budraitė.

Jos teigimu, institucijos turėtų reikalauti bendrovės, kad pateiktų įrodymus, jog jos naudojami techniniai sprendimai garantuoja visapusišką aplinkos apsaugą ir informuotų, kokių priemonių buvo imtasi, kad toks incidentas nepasikartotų ateityje.

Kritika bendrovei „Grigeo Klaipėda“ pasipylė prieš kelias savaites, kai buvo pranešta apie į Kuršių marias tekančias gamybines nuotekas. Paaiškėjo, kad tarša ir vėl sklinda iš šios bendrovės gamyklos. Jos atstovų teigimu, incidentą lėmė automatinės sklendės gedimas.