Lietuvos žaliųjų partija šiandien pristatė rinkimų programą. Vienas iš pagrindinių partijos tikslų – užtikrinti stabilią gyventojų finansinę situaciją: didinant minimalų mėnesinį atlyginimą ir pensijas per dešimt metų pasiekti Europos Sąjungos vidurkius. Transliacijoje plynai iškirstame miške žalieji taip pat žadėjo gamtos apsaugą paversti lygiaverčiu politinės diskusijos elementu. 

„Gamta iki šiol nebuvo prioritetas. Reali gamtos apsauga praktiškai neegzistuoja – kontrolės sistema neveikia, teisinis reguliavimas pilnas spragų ir iš esmės mažai kam politikoje rūpi, kad kasmet į gamtinę aplinką vidutiniškai išleidžiama maždaug pusė giliausio Lietuvos ežero iki nustatytų reikalavimų neišvalytų nuotekų. Mažai kam nuoširdžiai rūpi, kad saugomose teritorijose vykdomi masiniai plynieji kirtimai“, – teigė R. Lapinskas ir siūlė stiprinti aplinkosaugos sistemą bei sukurti Nacionalinę miškų strategiją, kuri leistų gausinti Lietuvos miškus bei užtikrintų darnią miškininkystę.

Žalioji kryptis ir toliau bus partijos prioritetas, tačiau rinkimų programoje numatytos nuostatos ir siūlymai visoms valstybės sritims. Paprašytas įvardinti tris esmines kryptis, R. Lapinskas teigė, kad visą programą būtų galima suskirstyti į tris dalis: gamtos, žmogaus ir valstybės interesų atstovavimą. 

Daugiau įgaliojimų aplinkosaugininkams

Pristatydami rinkimų programą partijos atstovai atkreipė dėmesį į pagrindines aplinkosaugos sektoriaus problemas, kurias atskleidė Valstybės kontrolės atliktas auditas. Partijos sąraše į Seimą kandidatuojantis Laurynas Okockis pabrėžė, kad vienas iš efektyviausių būdų stiprinti aplinkos apsaugą yra šioje srityje veikiančių pareigūnų skaičiaus didinimas, motyvuojantis darbo užmokestis ir jų darbui atlikti būtinos įrangos užtikrinimas. Taip pat išskyrė poreikį priimti teisės aktus, kurie leistų veiksmingai sustabdyti nusikaltimus prieš gamtą. 

„Dabar šalyje susidariusi situacija, kai apie pastebėtą taršą nuolat praneša žvejai, nelegalius kirtimus fiksuoja visuomeninės organizacijos, o ne aplinkos apsaugos pareigūnai. Lietuvoje veikia neetatinių gamtos apsaugos inspektorių tinklas, tai žmonės, kurie rūpinasi gamtos gerove savanoriškais pagrindais. Deja, valstybė neišnaudoja šios galimybės ir nuolat siaurina šių inspektorių įgaliojimus, kai turėtų elgtis priešingai“, – pastebėjo L. Okockis.

Perėjimas prie žaliosios ekonomikos

Anot partijos atstovų, Lietuva įžengė į naują ekologinį laikmetį, todėl valstybė ir visuomenė išskirtinį dėmesį turėtų teikti tvariam vystymuisi, klimato kaitai ir prisitaikymui prie jos, taupiam išteklių naudojimui, atsinaujinančiai energetikai, subalansuotam miestų ir regionų vystymuisi, netaršiam transportui ir švariai aplinkai. Tarp partijos siūlymų ir 0 % PVM tarifas įsigyjantiems elektromobilius, o hibridiniams automobiliams būtų taikomas 9 % PVM tarifas.

„Perėjimą prie žaliosios ekonomikos laikome ne tik vienintele galima išeitimi, bet ir dar neišnaudotu valstybės potencialu. Pavyzdžiui, Lietuva gali pasigirti gėrimų pakuočių rūšiavimo, dar kitaip vadinamų taromatų, sėkmės istorija. Iš upių pakrančių, parkų ir kitų viešųjų erdvių dingo gėrimų taros pakuotės, tačiau su iššūkiais susiduriame kitame žingsnyje – jų perdirbime. Gerai išvystyta perdirbimo sistema leistų išrūšiuotas atliekas paversti žaliavomis, iš kurių būtų gaminami nauji produktai, bet perdirbimo pajėgumai Lietuvoje labai menki, o dar blogiau tai, kad stipriai šlubuoja šios veiklos teisinis reguliavimas“, – sako pirmininko pavaduotoja Ieva Budraitė. Jos teigimu, tinkamai sureguliuota sistema leistų saugoti planetos išteklius ir atpiginti atliekų surinkimo kainą gyventojams. 

Socialinis teisingumas visiems

Partija žada užtikrinti socialinį teisingumą keliant minimalų mėnesinį atlyginimą ir pensijas, kurios turėtų būti ne mažesnės nei minimali mėnesinė alga. Siūloma trejus metus remti pirmąjį verslą įkūrusius asmenis atleidžiant nuo pelno mokesčio, o vaikus auginančioms šeimoms dengti būsto kredito palūkanas. 

„Mūsų tikslas – užtikrinti socialinį teisingumą, kuris nė vieno nepaliktų už nugaros. Tai pasieksime tik užtikrinę stabilias pajamas, kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, kurios būtų prieinamos visiems – ne tik miestų, bet ir regionų gyventojams. Tai pasiekti galime įdiegdami mobilius šeimos gydytojų kabinetus. Investuodami į aktyvų senyvo amžiaus žmonių gydymą, jų biopsichosocialinių funkcijų atkūrimą, ilgiau išsaugosime garbaus amžiaus asmenų savarankiškumą bei aukštesnę bendrą gyvenimo kokybę“, – teigia partijos kandidatė Gema Umbrasienė.

Anot R. Lapinsko, visiems prieinamas ir kokybiškas švietimas taip pat yra būtina sąlyga visuomenės klestėjimui, todėl šiai sričiai turi būti skiriamas didesnis dėmesys.

„Mokykla turi užtikrinti pakankamai aukštą, orientuotą į ES vidurkį, vidurinio išsilavinimo lygį. Tai pasieksime tik tada, kai mokytojo profesija ir vėl bus gerbiama. Šį kelią į pagarbą mokytojui turime pradėti nuo atlyginimų kėlimo, bent 1,5-2 kartus. Siūlome panaikinti „krepšelio“ sistemą ir sudaryti realias sąlygas objektyviai vertinti mokinį, daugiau investuoti į mokytojo kvalifikacijos kėlimą“, – sakė R. Lapinskas.

Lietuvos žaliųjų partija į Seimą kelia 125 kandidatus daugiamandatėje apygardoje, tarp jų – 56 vienmandatininkai. Šiuo metu Lietuvos žaliųjų partija yra atstovaujama savivaldos lygiu. Jos nariai yra išrinkti Panevėžio miesto, Kaišiadorių, Utenos, Kėdainių bei Molėtų rajonų savivaldybių tarybose.

 

Transliacijos įrašą galite pamatyti čia: https://bit.ly/programospristatymas

Visą programą rasite čia: https://bit.ly/rinkimųprograma