Bioįvairovės nykimas, ekosistemų griūtis, klimato kaita – tai vienos didžiausių aplinkosaugos sektoriaus problemų. Deja, dažnai jas lydi politikų abejingumas, o dar labiau užaštrina tam tikrų neatsakingų verslo subjektų suinteresuotumas ekonominiais rezultatais, nepaisant poveikio gamtai. Ir tokių problemų neišspręsime permesdami jas vien tik ant mokslininkų pečių. Svarbu užtikrinti kryptingus politinius sprendimus ir strateginį planavimą. Tik tuomet galėsime pasiekti efektyvių rezultatų.

Prie globalių problemų sprendimo turėtų prisidėti ne tik pačios valstybės, bet ir konkretūs regionai. Ypač turint omenyje tai, kad egzistuoja sprendimai, kurie leidžia vienu metu spręsti aplinkosaugines problemas ir kurti tvarią ekonomiką. Kelmės bei Šilalės krašto ekonominio aktyvumo rodikliai yra labai žemi, todėl kryptingas žaliojo sektoriaus vystymas prisidėtų prie intensyvesnio ekonominio regiono augimo. Tai skatintų ekonominį savarankiškumą ir vidurinės klasės augimą, investicijas, naujų darbo vietų atsiradimą, mokslo bei technologijų plėtrą, mokslo ir verslo bendradarbiavimą, ekologinį saugumą, pagerintų rajono įvaizdį.

Tam, kad pritrauktų tvarias investicijas, regionas turi nusibrėžti kryptį ir apsispręsti, ar nori save identifikuoti kaip žaliąjį regioną? Ar nori save matyti tvarios energetikos ir viešųjų resursų valdyme? O gal stengtis pritraukti privatų verslą, kuris vadovautųsi darnos principais, diegtų ar vystytų tvarias technologijas, o galbūt gamintų su žaliąja ekonomika susijusius produktus.

Svarbu identifikuoti savo potencialą – išryškinti savo stiprybes ir jas nuosekliai vystyti. Tuo pačiu savivaldybės gali diegti priemones, kurios pritrauktų investicijas į regioną, pavyzdžiui, taikyti nulinio procento tarifą žaliojo sektoriaus investiciniams projektams žemės ir nekilnojamojo turto atžvilgiu.

Stiprindami regionų ekonominį augimą taip pat turime pabrėžti bendruomeniškumo svarbą ir didesnės decentralizacijos poreikį: kuo daugiau sprendimo galios turės vietos bendruomenės, tuo greičiau bręs ir stiprės mūsų visuomenė ir valstybė, o taip pat ir žmonių iniciatyvumas, verslumas, gebėjimas vystyti unikalius sprendimus.

 

Politinė reklama.