Reaguodama į gautą informaciją apie ketvirtos klasės matematikos vadovėlio užduotyse pateikiamus pavyzdžius apie gaištančius gyvūnus, Lietuvos žaliųjų partijos Gyvūnų gerovės grupė kreipėsi į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, bei vadovėlio leidėją UAB Šviesa reikalaudama neetišką informaciją pateikiančius vadovėlius išimti iš apyvartos.

„Esame įsitikinę, kad klaidingą informaciją pateikiančios formuluotės ne tik daro neigiamą įtaką juridinių asmenų reputacijai, bet ir formuoja klaidingą naratyvą apie gyvūnų globos organizacijų funkcijas, veiklą ir paskirtį. 

Beto manome, kad neetiški gaištančių gyvūnų pavyzdžiai, be deramo konteksto, neturėtų būti naudojami formuluojant uždavinius. Kyla pagrįstų abejonių, ar tai negąsdina vaikų: toks naminių gyvūnų redukavimas nuo šeimos nario iki nugaišusių vienetų skaičiaus, gali sumažinti jų atjautą gyvai būtybei ir jos kančioms” – teigiama rašte.

Autorės Jolantos Žvirblienės parengtame serijos „Šok” matematikos vadovėlyje „Riešutas”, išleistame leidyklos „Šviesa” 2013 metais 5000 vnt. tiražu,  formuluojant užduotis minimi realiai veikiantys juridiniai asmenys – gyvūnų globos organizacijos „Nuaras” ir „Lesė”, tačiau juose nugaištančių ir globai perduodami gyvūnų skaičiai – galimai netikslūs, o pateikimo forma – neetiška:

 

Kreipimosi tekstas: