Užsienio reikalų ministerija raginama griežtinti sankcijas Minsko režimui. Siūloma asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą praplėsti teisėjų, Centrinės ir vietinių rinkimų komisijų narių, valstybinių įmonių vadovų ir kitų režimui lojalių asmenų pavardėmis. Numatyti priemones, kurios būtų taikomos antrajam sankcijų etapui, jei situacija Baltarusijoje nesikeistų.

Lietuvos žaliųjų partijos Užsienio reikalų ministerijai adresuotame rašte teigiama, kad greta į sąrašą jau įtrauktų 32 Baltarusijos asmenų, atsakingų už suklastotus rinkimus ir smurtą prieš taikius protestuotojus, būtina įtraukti teisėjus, kurie priėmė nesąžiningus sprendimus, Centrinės rinkimų komisijos ir klastojime dalyvavusius vietinių rinkimų komisijų narius. Prie sąrašo raginama pridėti ir visus valdžios struktūrų darbuotojus, kurie dalyvauja sulaikymuose ir kankinimuose, visų vykdomųjų komitetų vadovus ir pavaduotojus, valstybės įmonių, valstybinių asociacijų ir federacijų vadovus, jų pavaduotojus.

„Šiam režimui jau kelis dešimtmečius taikomos įvairios sankcijos, tačiau reikšmingo poveikio jos nepadarė. Esamomis aplinkybėmis pagrūmojimo pirštu juolabiau neužteks. Sekmadienį Lietuvos gyventojai parodė moralinį palaikymą nuo Lukašenkos režimo kenčiantiems Baltarusijos piliečiams, dabar atėjo metas valstybei parodyti realų palaikymą, kuris būtų reglamentuojamas teisiniu lygiu“, – teigia Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas Remigijus Lapinskas.

Praplėtus asmenų sąrašą, siūloma inicijuoti diskusiją tarp Šengeno zonos valstybių ir anuliuoti Šengeno zonoje leidžiančias keliauti vizas asmenims, patekusiems į sankcijų sąrašą, taip pat neišduoti naujų. Anot R. Lapinsko, jei Baltarusijoje nebus nutrauktas smurtas prieš taikius protestuotojus ir nebus surengti laisvi ir demokratiški rinkimai, kaip antrąjį sankcijų etapą, turime svarstyti galimybę riboti prekybinius ir ekonominius santykius su režimo kontroliuojamomis įmonėmis. O kol kas būtina pasiekti, kad padėties Baltarusijoje stabilizavimas ir žmogaus teisių užtikrinimas kuo greičiau taptų Europos Sąjungos užsienio reikalų darbotvarkės prioritetu.