AB „Panevėžio energija” akcininkės 7 savivaldybės (Panevėžio miesto ir rajono, Kėdainių, Rokiškio, Kupiškio, Pasvalio, Zarasų rajonų) parengė komunikatą dėl remtinos elektros energijos gamybos apimties, kuriuo kreipiasi į Prezidentę Dalią Grybauskaitę, Seimo pirmininkę Ireną Degutienę, Ministrą Pirmininką Andrių Kubilių ir Energetikos ministeriją. Komunikatu raginama užtikrinti Nacionalinės energetikos strategijos tęstinumą.

Kaip primenama dokumentu, Panevėžio termofikacinė elektrinė pastatyta vykdant  Seimo 2002 m. spalio 22 d. ir 2007 m. sausio 18 d. patvirtintą Nacionalinę energetikos strategiją. Panevėžio termofikacinės elektrinės statybos tikslas buvo prisidėti sprendžiant šalies aprūpinimą energetiniais resursais. Į ją investuota 130 mln. Lt. Nuo šalies energetikos politikos ilgalaikiškumo ir stabilumo priklauso ūkio subjektų galimybė planuoti ir matyti savo ilgalaikę perspektyvą.

„Strategijoje numatyta, kad termofikacinės elektrinės, pagaminusios kvotinę elektros energiją, užtikrins apie 35 proc. viso šalies energijos poreikio. Tačiau šiuo metu vykdoma Vyriausybės politika šį skaičių sumažino iki 8 proc. 2011 m. spalio 4 d. energetikos ministro patvirtintos remtinos elektros energijos gamybos apimtys 2012 m. AB „Panevėžio energija” skirti 93,15 GWh (2011 m. – 180 GWh) gąsdina dėl neproporcingai ir nepagrįstai didelio mažinimo ir iš to seksiančių neigiamų padarinių įmonės darbui ir šilumos vartotojų – gyventojų, įstaigų ir organizacijų bei verslo įmonių – interesams. Daugkartiniai savivaldybių, AB „Panevėžio energija” vadovų kreipimaisi į Energetikos ministeriją jokių rezultatų nedavė. Priešingai – 2013 m. remtinos elektros energijos supirkimo apimtys Panevėžio elektrinei sumažintos iki 69,25 GWh vietoj prašytų 170 GWh”, – teigiama komunikate.

Pasak komunikatą pasirašiusių savivaldybių vadovų, Vyriausybės sprendimų padariniai atneš didelių nuostolių ir „Panevėžio energijai”, ir vartotojams:

1.              Elektrinei dirbant visu pajėgumu ir parduodant 170 GWh elektros energijos per metus, iš jų 69 GWh pagal remtiną elektros energijos supirkimo kainą, o 101 GWh parduodant elektros biržoje, bendrovė per metus patirs 8 mln. Lt nuostolį (kai dujų kaina – 1428 Lt/1000 kub. m).

2.              Elektrinei per metus gaminant tik remtiną elektros energijos kiekį – 69 GWh – AB „Panevėžio energija” per metus patirs 2,8 mln. Lt nuostolį ir galės dirbti tik 3 mėnesius per metus.

3.              Nebus užtikrinamas AB „Panevėžio energija” paskolos elektrinės statybai grąžinimas – 6,4 mln. Lt per metus (rugsėjo 1-osios duomenimis, negrąžintos paskolos likutis – 54 mln. Lt). Paskolą bankams „Panevėžio energija” dengia iš elektrinės veiklos.

4.              Dėl Vyriausybės vykdomos politikos paskola privalės būti mokama iš šilumos gamybos veiklos. Tokiu būdu šiluma neišvengiamai turės būti branginama.

Todėl siūloma vadovautis ekonomine logika ir ekspertų išvadomis. Skirstydama remtinos elektros energijos kvotas, Vyriausybė didžiąją dalį kvotos skyrė Elektrėnų elektrinei. Tačiau šios gaminamos remiamos elektros energijos kaina yra didesnė nei termofikacinių elektrinių. Pastarųjų  efektyvumas yra didesnis, todėl pagaminti tam pačiam kiekiui elektros energijos reikia mažiau dujų. Pagal Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacijos specialistų skaičiavimus, ekonomiškai pagrįstai padalijus elektros energijos kvotas Lietuvos elektrinėms, būtų sutaupyta dujų už 100-150 mln. Lt per metus.

Todėl 7 savivaldybių vadovai prašo:

-Užtikrinti Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimą ir tęstinumą;

skirti AB „Panevėžio energija” Panevėžio termofikacinei elektrinei optimaliam darbui reikalingą remtinos elektros energijos supirkimo kvotą;

-Atsižvelgti į ekspertų išvadas ir rekomendacijas ir didinti elektros energijos gamybos efektyvumą, mažinti savikainą ir atmosferos taršą;

-Nesudaryti sąlygų didinti šilumos kainas vartotojams – Panevėžio miesto, Kėdainių, Rokiškio, Kupiškio, Pasvalio, Zarasų, Panevėžio rajonų gyventojams, įstaigoms ir organizacijoms bei verslo įmonėms;

-Neklaidinti žmonių, neva padidinus remtinos elektros energijos gamybos apimtis Panevėžio elektrinėje padidėtų elektros energijos kainos vartotojams.

Komunikatą pasirašė Panevėžio miesto savivaldybės meras Vitalijus Satkevičius, Kėdainių rajono savivaldybės meras Rimantas Diliūnas, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Aloyzas Jočys, Kupiškio rajono savivaldybės meras Jonas Jarutis, Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas, Zarasų rajono savivaldybės meras Arnoldas Abramavičius, Panevėžio rajono savivaldybės meras Povilas Žagunis.

 

Ryšių su visuomene skyrius