AB „Lietuvos dujos“ paneigia informaciją, paskelbtą  2013 m. liepos 11 d., 18.45 val. ir 22.00 val. LNK žiniose ir kategoriškai atmeta absurdiškus kaltinimus, kad neva Žygaičių kaimo bendruomenei mokama už priešinimąsi skalūninių dujų žvalgybai (reportažo autorė Ramunė Bandzienė, operatorius Vilius Mačiulaitis).

Viešai žinoma, kad 2006 m. AB „Lietuvos dujos“ pradėjo Nacionalinės energetikos strategijos objekto, skirto gamtinių dujų tiekimo patikimumui Vakarų Lietuvos regione padidinti, statybą. 2007 m. buvo pastatyta ir pradėjo veikti magistralinio dujotiekio Šakiai – Klaipėda atkarpa nuo Šakių iki Jurbarko miesto, o 2012 m. baigta atkarpos Jurbarkas – Tauragė statyba.

Šiuo metu vyksta intensyvūs šio valstybinės reikšmės magistralinio dujotiekio atkarpos nuo Tauragės iki Klaipėdos statybos darbai, kurių planuojama pabaiga – 2013 m. ketvirtasis ketvirtis. Pastatytas dujotiekis sudarys galimybę integruoti būsimą SGD terminalą į Lietuvos gamtinių dujų rinką.

Paskutinis šio dujotiekio trasos statybos etapas tęsiamas Tauragės, Šilutės ir Klaipėdos rajonuose. Vien tik šiuose rajonuose dujotiekis kerta ir (ar) jo apsaugos zona patenka į apie 550 privačių žemės ir miško ūkio paskirties sklypų, taipogi kerta ir valstybės žemę. Už atsiradusius žemės sklypų valdymo ir naudojimo apribojimus bendrovė, teisės aktų nustatyta tvarka, projekto „Magistralinio dujotiekio Šakiai – Klaipėda statyba“ vykdymo metu visiems žemės sklypų savininkams, įskaitant ir Žygaičių bendruomenės atstovus, išmokėjo kompensacijas. Konkreti LNK žinių siužete minima gyvenvietė niekuo nesiskiria nuo kitų gyvenviečių, per kurias eina minėto dujotiekio trasa.

LNK žinių siužete pateikti teiginiai yra atvirai AB „Lietuvos dujos“ reputaciją menkinanti kampanija, kai, pasinaudojant konkrečiais žemės savininkais ir jų interesais, supriešinamos institucijos, bendruomenė bei valstybinės reikšmės projektus įgyvendinančios bendrovės.

Toks faktų ir tiesos iškraipymas teisinėje valstybėje negali būti toleruojamas, todėl pažeistas teises AB „Lietuvos dujos“ gins teisinėmis priemonėmis.