Nerimas dėl afrikinio kiaulių maro Jonavoje tęsiasi, todėl Lietuvos žaliųjų partijos skyrius Jonavoje surengė konferenciją “Afrikinio kiaulių maro židinio likvidacija. Vertingos pamokos. Galimos pasekmė”. Konferencijoje dalyvavo ir į gyventojų klausimus atsakyti bandė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovai bei kiti specialistai.

LŽP pirmininkas Remigijus Lapinskas trumpai apibrėžia konferencijoje prieitas išvadas:

„1. Tarpinstitucinis ir tarpžinybinis bendradarbiavimas – nepakankamas.
2. Gruntinio vandens tarša – galimai didelė, tačiau ne tik dėl užkastų kiaulių gaišenų, bet ir dešimtmečiais netvarkytų srutų baseinų, mėšlo rinktuvų ir pan. Ir apskritai – 30% Lietuvos žmonių vartoja nesaugų geriamąjį vandenį. Valstybėje, kuri įžymi pasaulyje tyro geriamojo vandens ištekliais!!!
3. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba dažniausiai paliekama dorotis su šia AKM problema viena.
4. Centrinės valdžios pagalba savivaldybėms – akivaizdžiai nepakankama.”

Leave a comment