83 į Lietuvos teritoriją nelegaliai patekę asmenys yra Afganistano piliečiai. Vadovaujantis dabartine Lietuvos politika, šie žmonės, kaip ir didžioji dauguma nelegalių migrantų, turėtų būti grąžinti į savo kilmės šalį.

Vis dėlto, kyla pagrįstų abejonių, ar tokiu būdu nebus pažeista jų prigimtinė teisė į gyvybės apsaugą bei apsaugą nuo kankinimų? Politinė situacija šioje šalyje pasikeitė ir talibano režimo valdoma valstybė negali būti laikoma saugia.

Kreipėmės į Migracijos departamentą, kad sužinotume, ar tarp atmestų prašymų suteikti pabėgėlio ar apsaugos statusą yra prašymų, kuriuos pateikė Afganistano piliečiai. Jei taip, ar numatoma šių asmenų prašymus persvarstyti? 

Su kreipimosi tekstu galima susipažinti čia.