ATEITIS PRIKLAUSO ŠVARIAI, PIGIAI IR SAUGIAI ENERGETIKAI! Turime siekti kuo aktyvesnio ir spartesnio perėjimo nuo iškastinio kuro prie energijos gavybos iš saulės, vėjo, žemės gelmių, biomasės ir kt. atsinaujinančių šaltinių. Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad mūsų nariai aktyviai ir praktiškai prisideda prie šio proceso įgyvendinimo ne tik Lietuvos, bet ir Europos mastu. LŽP Valdybos narė Vilma Gaubyte išrinkta daugiau nei 4 000 narių vieninjančios organizacijos – The European Biomass Association – Valdybos nare.

Lietuvos žaliųjų partijos Valdybos narė, Lietuvos biomasės energetikos asociacijos LITBIOMA direktorė Vilma Gaubytė – vienintelė lietuvė šiuo metu einanti Europos biomasės energetikos asociacijos AEBIOM valdybos narės pareigas. Ši organizacija vienija 30 asociacijų ir 90 įmonių iš visos Europos bei reprezentuoja 4 000 netiesioginių narių: įmonių, mokslo institucijų ir individualių asmenų, kurie domisi biomasės energetika. V. Gaubytė AEBIOM valdybos narės pareigas eis dvejus metus. Anot V. Gaubytės, jos naujos pareigos pirmiausia turės įtakos Lietuvos organizacijoms, kurios veikia atsinaujinančios energetikos srityje: jos turės daugiau „svorio“ priimant europinio lygio sprendimus, galės dalintis savo patirtimi su mažiau šį sektorių išvysčiusiomis, bet centralizuotą šilumos tiekimo sistemą turinčiomis šalimis ir galės mokytis iš Skandinavijos valstybių, kaip toliau teisingai vystyti šį sektorių Lietuvoje. „Visa Lietuvos energetikos srityje sukaupta patirtis yra naudinga kitoms Europos šalims pirmiausia todėl, kad mes turime sėkmingą patirtį dujas keičiant biokuru centralizuotoje šilumos tiekimo sistemoje. 2015 m. biokuro dalis centralizuotoje šilumos tiekimo sistemoje sudarė apie 61 proc., 2016 m. – jau apie 65 proc., o 2020 m. planuojamas realus panaudojimas sieks 80 proc. Nemaža dalis valstybių dar tik eina šiuo keliu, tad Lietuva gali būti puikiu pavyzdžiu. Tuo pačiu Lietuvoje dar turime neįgyvendintų darbų. Vienas tokių – anglies dioksido (CO2) mokesčio įvedimas. Tikimės ne tik šį, bet ir kitus Lietuvai svarbius klausimus spręsti remdamiesi dar labiau pažengusių šalių pavyzdžiu ir esame įsitikinę, kad tai padės turėti ne tik stiprią šalies ekonomiką, bet ir švarią aplinką. Tikiu, kad visų šių tikslų bus lengviau siekti prisijungus prie AEBIOM valdybos“, – komentuoja Vilma Gaubytė.

Europos biomasės asociacija AEBIOM buvo įkurta 1990 m. siekiant atstovauti biomasės energetikos sektoriui visoje Europoje ir tobulinti darnią biomasės energetikos plėtrą užtikrinant geriausias sąlygas savo nariams. AEBIOM valdybą sudaro 14 narių, iš kurių pusė rotuojami kasmet – juos renka Generalinė Asamblėja (visi pilnateisiai AEBIOM nariai). AEBIOM valdybos nariai dalyvauja valdybos susirinkimuose, darbo grupėse, bendroje AEBIOM veikloje, sprendžia klausimus, susijusius su AEBIOM plėtra ir įgyvendina strateginius veiksmus sektoriui aktualiose srityse.

Biomasės energetikos sektorius per metus sukuria 7,5 tūkst. darbo vietų, 2017 m. žadamas augimas iki 10 tūkst., o atlyginimų vidurkis siekia 1 110 eurų. Technologijų yra eksportuojama už 50 mln. eurų. Biokuro pramonės apyvarta per metus siekia 300 mln. eurų.

Pagal http://verslas.lrytas.lt/rinkos-pulsas/lietuve-isrinkta-i-europos-biomases-energetikos-asociacijos-valdyba.htm?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy