Šaltinis: www.lrs.lt

2012 m. gegužės 30 d.
pranešimas VIR

Gegužės  30 d. Ekonomikos komitetas posėdyje apsvarstė Suskystintų gamtinių  dujų terminalo įstatymo projektą  Nr. XIP-4406,  kuriuo  siūloma nustatyti suskystintųjų  gamtinių dujų  terminalo įrengimo  Lietuvos Respublikos teritorijoje, veiklos ir eksploatavimo bendruosius  principus bei reikalavimus. Projektas taip pat sudaro teisines, finansines ir  organizacines sąlygas suskystintųjų gamtinių dujų terminalo projektui
įgyvendinti.

Komitetas, atsižvelgdamas į Seimo kanceliarijos Teisės departamento, Valstybės  valdymo ir savivaldybių  komiteto, asocijuotų verslo struktūrų pasiūlymus, pritarė komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto
išvadai.

Komitetas taip pat pritarė patobulintam Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIP-3794(2)  ir komiteto išvadai.

Posėdyje buvo svarstomas Seimo nutarimo „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo” projektas Nr. XIP-3260(2). Komitetas nusprendė grąžinti Seimo nutarimo projektą ir
Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją iniciatoriams tobulinti, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento, Nacionalinio saugumo ir
gynybos, Valstybės valdymo ir savivaldybių, Užsienio reikalų, Europos reikalų komitetų ir Atominės energetikos komisijos, Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto, Pramonininkų  konfederacijos ir kt. pateiktas pastabas ir   pasiūlymus.

Atominės elektrinės įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-4407 ir jį lydinčiųjų  įstatymų projektų svarstymas komitete vyks sekančią savaitę.

 

Ekonomikos komiteto biuro padėjėja Zita Jodkonienė,

tel.(85)
239 6758