Martynas_nagevicius

Martynas Nagevičius yra turbūt aktyviausias atsinaujinančiosios energetikos ambasadorius Lietuvoje. Viešumoje jo vardas tapo žinomas tada, kai jis argumentuotai pasisakė prieš Visagino atominės elektrinės projektą. Jis dėkoja oponentams, netgi bandžiusiems su juo neetiškai susidoroti. Pasak jo, būtent tai ir paskatino įsitraukti į politiką ir dar aktyviau šviesti visuomenę. Martynas tiki, kad dar iki tol, kol jis išeis į pensiją, Lietuva 100 proc. pereis  prie švarios, atsinaujinančiosios energijos. Laisvalaikiu lankantis A. Žebrausko improvizacijos teatrą, jis nevengia improvizuoti ir savo profesinėje srityje. “Juk visas gyvenimas yra viena didelė improvizacija” – teigia jis.

Ar galėtum trumpai atskleisti savo ekologinio kelio istoriją bei papasakoti, kada ir kodėl įvyko vidinis lūžis nulėmęs pasirinkimą savo dėmesį ir laiką skirti dabartinei veiklai?

Nebuvo taip, kad vieną dieną būčiau atsikėlęs ir pajutęs, kad įvyko lūžis. Dirbant energetikos srityje daug domėjausi pasaulinėmis tendencijomis ir, kaupiantis patirčiai formavosi ir ta pasaulėžiūra, kuria gyvenu dabar. Tiesiog dirbu darbą, kuris man patinka ir jaučiuosi esąs laimingas žmogus. Išskirčiau 2011-2012 metų laikotarpį, tą „kovą“ su Visagino atominės elektrinės projekto idėja. Kai kurių politikų elgesys, tiksliau, šio projekto skeptikų vadinimas vos ne rusų agentais, sukėlė manyje didelį vidinį pyktį, nes visada jaučiausi esąs tikras savo šalies patriotas. Tas vidinis pyktis virto noru, užsispyrimu dar labiau gilintis į alternatyvas energetikoje.

Ar galėtum apibūdinti savo įprastinę dieną?

Diena prasideda ryto bučiniu žmonai, kelione iki darželio su jauniausiąja dukrele, bučiniu jai. Ir darbas darbas darbas. Vakare – viskas atvirkštine tvarka… Į visą tai kartais įsiterpia pasivaikščiojimas su šeima po mišką, vasarą – pasivažinėjimas dviračiu. Pusryčiai, pietūs ir vakarienė – panašiai kaip pas visus žmones, gal tik tas skirtumas, kad stengiamės šeimoje maitintis kiek galima sveikesniu, suderintu maistu. Kartais vakarinė knyga, sporto klubas. Kartą per savaitę nueinu į teatrinių improvizacijų klubą, kartais, savaitgaliais, su žmona išeinam pašokti. Patinka nueiti su draugais į protų mūšius, kai tik randu tam laiko. Kas dar? Vieną kitą vakarą skiriu Lietuvos žaliųjų partijai.

Ekologiniai principai – kodėl jie tau svarbūs?

Kas yra ekologiniai principai? Tai tiesiog gyvenimo būdas, galvojant apie tai, kad pasaulį reikėtų palikti savo vaikams ir anūkams ne blogesnį, nei tau atėjus į jį. Man atrodo, kad toks siekis yra visiškai natūralus.  Juk mes norime savo vaikams palikti savo namus, suteikti jiems kiek galima geresnį išsilavinimą, išauklėti juos – palikti jiems savo turtą, žinias ir vertybes. Keista, jei nenorėtumėm palikti jiems pasaulio, tinkamo gyventi.

Koks Jūsų didžiausias pasiekimas?

Kažkaip norėtųsi tikėti, kad didžiausi pasiekimai dar bus ateityje. O šiaip, tikrai yra kuo pasidžiaugti. Turiu net tris vaikus, du iš jų jau beveik suaugę. Turiu sukaupęs daug žinių. Turiu daug draugų, bendraminčių. Turiu įgijęs pakankamai gerą autoritetą visuomenėje. Turiu puikią šeimą. Turiu itin geras ateities perspektyvas. Esu laimingas.

Kokia Jūsų ateities vizija?

Aš labai tikiuosi, kad tuo metu, kai baigsiu savo profesinę karjerą, pasaulis jau bus toks, kai matysis, kad viskas eina tokia kryptimi, kuri nekelia žmonijai susinaikinimo grėsmės. Kad žmonės išmoks gyventi darnoje su gamta. Kad tarša kas metai nebeaugs, o mažės. Kad kiekviena karta pasaulyje paliks vis mažesnį atliekų kiekį, nei rado. Aš tikiu, kad Lietuva ateityje bus tikrai europietiška valstybe. Kad mūsų visuomenė susidarys iš žmonių, kurie bus tolerantiški kitokiems žmonėms, kitaip atrodantiems ir kitokią nuomonę turintiems. Kad žmonės bus linkę padėti vienas kitam. Kad Lietuva bus moderni valstybė. Kad čia bus gera gyventi. Aš esu visiškai įsitikinęs, kad Lietuva 100 proc. pereis prie atsinaujinančios energetikos dar iki to laiko, kai aš išeisiu į pensiją.

Kaip Jūsų manymu galima padidinti visuomenės sąmoningumą?

Aš dedu dideles viltis į jaunąją kartą. Jie daug keliauja, semiasi geros patirties kitose šalyse. Mokosi. Todėl didžiausios galimybės padidinti visuomenės sąmoningumą slypi jaunimo švietime. Aišku, keičiasi ir subrendę žmonės, po truputį pradeda imti pavyzdį iš kitų žmonių. Reikia šviesti visą visuomenę. Bet didžiausias efektas pasiekiamas dirbant su jaunimu. Tai, tiesą sakant, ir buvo priežastis, kodėl savo laiku ėmiausi dėstyti universitete studentams, nors finansiškai tai buvo absoliučiai nenaudinga.

Kokią didžiausią pamoką esate gavęs iš gyvenimo?

Galbūt reikėtų išskirti du dalykus. Vieną – tai poreikį subalansuoti savo karjerai ir darbinei veiklai skirtą laiką su laiku, skirtu savo šeimai. Nes prarastas laikas su augančiais vaikais yra nebegrąžinamas. Antra – tai jau visai subrendus atėjęs suvokimas, kad žmonių neįmanoma pakeisti juos kaltinant, piktinantis jais, moralizuojant juos.

Ką darytumėt kitaip, jei galėtumėt grįžti į praeitį?

Jaunystėje mažiau lakstyčiau paskui panas ir taip anksti nemesčiau žaisti šachmatais profesionaliu lygiu. Jei kalbėtume apie vėlesnius laikus, daugiau laiko skirčiau šeimai, vaikams. Daugiau keliaučiau po pasaulį. Daugiau skaityčiau. Nebūčiau rūkęs. Kai kuriais atvejais – greičiau keisčiau darbą, trumpiau blaškyčiausi prieš priimdamas sprendimus. Kai kuriais atvejais – nesipykčiau su žmonėmis ten, kur pykausi. Kai kuriais atvejais būčiau pasakęs „ne“, kai pasakiau „na,  pabandom“. Profesinėje veikloje iš esmės nekeisčiau nieko.

Kas yra Jūsų įkvėpimo šaltinis?

Turbūt didžiausiu įkvėpimo šaltiniu pavadinčiau savo vaikus. Juk dėl jų visos pastangos. Būtų sunku kažko siekti be žmonos, kuri palaiko sudėtingesniais momentais. Įkvepia iškilūs politikai, mokslininkai, verslininkai, pasiekę daugiau, nei aš pats kol kas pasiekiau. Įkvepia rašytojai, jų mintys, kurios pasiekia mus iš knygų.

Kokių ekojudėjimų veiklą laikote ypatingai svarbia?

Čia, ko gero, būtų sunku sureitinguoti ekojudėjimus pagal jų svarbumą. Vieni jų yra dideli ir stambūs, darantys didesnę įtaką. Kiti maži, bet pakeri savo aktyvumu. Tam tikru ekojudėjimu pavadinčiau net Lietuvos žaliųjų partiją, subūrusią grupę entuziastų, savo laiką partijai skiriančių ne dėl karjeros siekių, o grynai idėjų vedini. Bet formaliai – tai nėra ekojudėjimas. Kalbant apie formalius ekojudėjimus į galvą pirmiausiai ateina Greenpeace vardas. Stebėtina, kaip iš fizinių asmenų aukų gyvenanti organizacija sugeba vystyti tokią veiklą, apimančią tiek desperatiškus bandymus stabdyti nusikaltimus prieš gamtą visame pasaulyje fiziškai, tiek labai rimtą mokslinę veiklą, įtraukdama iškilius mokslininkus ir tyrėjus.

Kokiomis asmenybėmis tu žaviesi ir kodėl?

Pasaulyje ir Lietuvoje yra begalė žmonių ir asmenybių, kuriais galima žavėtis. Tikslo siekimo prasme, ko gero, man didžiausią žavesį kelia Mahatma Gandhi asmenybė. Bet požiūrio į atsinaujinančios energetikos perspektyvą formavime didžiausią įtaką, tikriausiai, man padarė Vokietijos politiko Hermann Scheer, Vokietijos Energiewende – energetikos reformos iniciatoriaus knygos.

Ar turite kokių neįprastų hobių?

Be tokių įprastų hobių, kaip važinėjimas dviračiu, skaitymas ir keliavimas, matyt, turėčiau atskirai paminėti teatrines improvizacijas. Tai vaidyba improvizuojant. Tai sugebėjimas būti čia ir dabar. Tai savo vidaus išlaisvinimas laisvam saviraiškos srautui. Kartais savyje randi tai, ko niekada nesitikėjai rasti.

Koks yra tavo mėgstamiausias žodis?

ĮMANOMA. Jis atveria visus kelius.

Ką padarytum, jei taptum Lietuvos Ministru Pirmininku?

Pirma, surinkčiau profesionalių entuziastų komandą. Antra, inicijuočiau ekonomikos pertvarkymą, internacionalizuojant baigtinius gamtos išteklius ir paverčiant juos faktiniais kaštais. Elgčiaus taip, lyg nebebūtų ateityje jokių rinkimų. Bet kartu nuosekliai aiškinčiau savo sprendimus visuomenei.

Norėčiau, kad mane prisimintų už…

Gal už tai, kad aš pirmas pasakiau ĮMANOMA apie tai, kas vėliau bus pasiekta. Na, kadangi aš daugiausiai dirbu su atsinaujinančia energetika, efektyvesniu energijos vartojimu – tai, matyt, realiausia, kad tai būtų Lietuvos energetika, veikiančia absoliučiai darniai su gamta. Energetika, priklausančia ne kelioms stambioms kompanijoms, bet šimtams tūkstančių žmonių.

Daugiau apie Martyno Nagevičiaus veiklą: www.nagevicius.lt

GYVA.LT, 2015 m. gegužės 27 d.

Interviu yra dalis GYVA.LT projekto “Susipažink su EkoŽmogumi”, kuriuos siekiama supažindinti Lietuvos visuomenę su aplinkosaugos ir darnaus vystymosi srityje veikiančiais žmonėmis.