Pretendentai į kandidatus mero rinkimuose ir partijos, kandidatuojančios savivaldybių tarybų rinkimuose, šiuo metu renka juos remiančių piliečių parašus. Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas, Seimo narys Linas Balsys kreipėsi į Vyriausiąją rinkimų komisiją, kad ši aktyviau skatintų pasirašyti už kandidatus elektroniniu būdu.

Pasak L. Balsio, nors pasirašyti už kandidatus, kurie pretenduoja dalyvauti rinkimuose, jau nebe pirmus metus galima ne tik raštu ant Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) parengtų popierinių lapų, bet ir elektroniniu būdu, tačiau per kelis metus neįdėta jokių pastangų, kad su tokia galimybe būtų supažindinta plačioji visuomenė.

„Elektroninio kandidatų parėmimo skatinimas šiuo metu paliktas patiems kandidatams, nors pirmiausia tai turėtų būti aktualu pačiai VRK. Skatinant elektroninį pasirašymą būtų galima sutaupyti biudžeto lėšas, kurios išleidžiamos popierinių lapų spausdinimui. O kur dar parašų, rašytų ranka, tikrinimas?Raginame VRK daugiau pastangų skirti rinkėjų informavimui apie kandidatų parėmimą elektroniniu būdu“, – sakė L. Balsys.

Lietuvos žaliųjų partijos įsitikinimu, elektroninį pasirašymą galima būtų populiarinti atsisakius naikinti elektroninį parašą, kai žmogus už tą patį kandidatą ar kandidatų sąrašą yra pasirašęs ir raštu, ir elektroniniu būdu. Šiuo metu abu šie parašai naikinami. Jei žmogus, pasirašęs raštu, prisijungė prie elektroninės sistemos ir dar kartą pasirašė elektroniniu būdu, jis už tai neturėtų būti baudžiamas parašo naikinimu. Elektroninis parašas turėtų būti pripažintas galutiniu ir nenaikinamu.

Lietuvos žaliųjų partija taip pat atkreipia dėmesį, kad VRK net savo interneto svetainėje tinkamai nepateikia informacijos apie pasirašymą už kandidatus. Nuoroda į parėmimą elektroniniu būdu yra maža, neatkreipianti dėmesio. Tuo tarpu svetainėje šiuo metu esantys didžiuliai reklaminiai skydeliai yra skirti ne tokiai aktualiai informacijai.

Pagal iki šios dienos išduotų parašų rinkimo lapų skaičių, per likusias 11 dienų visi savivaldos rinkimų kandidatų sąrašai bendrai vien Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje turėtų surinkti mažiausiai 36980 parašų. Tuo tarpu elektroniniu būdu šiuo metu surinkta tik apie 1070 parašų. Taigi apie 36000 parašų vien šiuose miestuose turės būti surinkti ant popierinių lapų.

vrk_svetaine

Leave a comment