Praėjusiais metais vien Pajūrio regioninio parko teritorijoje rastas 41 negyvas pilkasis ruonis, šiemet – net 48. #LŽP Seimo narys Linas Balsys inicijavo susitikimą su tarptautinės organizacijos „Sea Shepherd“ atstovais bei atsakingomis Lietuvos institucijomis dėl į Raudonąją knygą įrašytų pilkųjų ruonių apsaugos. Susitikimo metu aptartus klausimus L. Balsys žada kelti Seimo rudens sesijoje.

Seimo narys atkreipia dėmesį, kad šiuo metu nėra vieningo ir nuoseklaus bent metus trunkančio Lietuvos pakrantėje rastų negyvų ruonių monitoringo, kuris padėtų tiksliau nustatyti jų žuvimo priežastis, taip pat iki šiol sunku nustatyti ir akivaizdžiai dėl žmogaus kaltės mirusių ruonių žudikus. Duomenis apie Lietuvos pajūryje žuvusius ruonius renka tik Lietuvos jūrų muziejus, kuris taip pat vienintelis šalyje rūpinasi sužeistų ruonių gydymu, reabilitacija ir grąžinimu į laisvę.

Šiuo metu aplinkos apsaugos specialistai neturi teisės jūroje tikrinti žvejų laivų, o Žemės ūkio ministerijai pavaldžių institucijų specialistai, galintys tikrinti laivus, neturi teisės tikrinti, ar laivuose turimi ginklai ir pan. Todėl bendradarbiavimas tarp pajūrio ruože esančių savivaldybių ir tarp Žemės ūkio bei Aplinkos ministerijų yra būtinas. 

Į susitikimą atvykę ir per ilgus metus sukaupta gerąja patirtimi pasidalinę organizacijos „Sea Shepherd“ atstovai neatmetė galimybės kitais metais atvykti stebėti ir Lietuvos pajūrio bei šalia mūsų krantų žvejojančių žvejų. „Jau vien jų pasirodymas turėtų atgrasyti piktavalius pakelti ranką prieš į Raudonąją knygą įrašytus gyvūnus. Ne veltui ir jų kampanijos, vykdomos Baltijos jūroje, pavadinimas labai lietuviškas – „Perkūnas“. Šį kampanijos pavadinimą įkvėpė mūsų legenda apie Jūratę ir Kastytį. Puikus pavadinimas prasmingai kampanijai!“ – teigė L. Balsys.

Kampanijos „Perkūnas“ metu patruliuojama Gdansko įlankoje, Lenkijoje, Vokietijoje tikrinami žvejybiniai žiauniniai tinklai, tampantys grėsme saugomiems pilkiesiems ruoniams. Naujausi „Sea Shepherd“ tyrimai rodo, kad Lenkijoje ir Vokietijoje saugoma ir sparčiai nykstanti pilkųjų ruonių populiacija mažėja ir dėl neteisėto jų žudymo.

„Sea Shepherd“ – tarptautinė ne pelno siekianti jūrų išsaugojimo organizacija, atliekanti tiesioginius veiksmus, skirtus ginti laukinius gyvūnus, išsaugoti ir apsaugoti pasaulio vandenynus nuo neteisėto eksploatavimo ir aplinkos naikinimo.

Plačiau apie organizaciją.
Plačiau apie kampaniją „Perkūnas“.

1 2

Leave a comment