Nuotraukos autorius Ričardas Grigas

Kaišiadorių rajone susibūrė nauja politinė jėga. Rajono gyventojai inicijavo Lietuvos žaliųjų partijos Kaišiadorių rajono skyriaus steigimą. Naujojo skyriaus nariai tikina, kad rajonui būtini darnesni, žmogui ir aplinkai palankesni sprendimai, todėl ketina imtis priemonių, kad žaliųjų idėjų sklaida rajone būtų užtikrinta.

Skyriaus steigiamojo susirinkimo metu pirmininku išrinktas Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės vadovas, visuomenininkas Aivaras Jonyka. Jaunas, tačiau itin veiklus, specialistas nusiteikęs imtis reikšmingų pokyčių ir įnešti naujų vėjų į miesto politiką. Prie jo prisidės ir pirmininko pavaduotoju išrinktas aktyvus Kaišiadorių bendruomenės narys, logistikos specialistas Algirdas Grybauskas bei grupelė kitų iniciatyvių vietos gyventojų.

„Opių problemų egzistuoja visur – tiek Kaišiadorių rajone, tiek visoje Lietuvoje. Mūsų skyriaus tikslas – imtis realių, apgalvotų ir gerai įvertintų priemonių, gerinant vietos bendruomenės gyvenimą. Daugiau dėmesio skirsime maudyklų, rekreacinių teritorijų bei tvenkinių tvarkymui, sieksime užkirsti kelią nelegaliai žvejybai, brakonieriavimui. Svarbu pabrėžti, kad su Kaišiadorių rajono savivaldybe besiribojančių Kauno marių būklė gana prasta, todėl imsimės priemonių taršos mažinimui mariose bei kituose vandens telkiniuose, taip pat skatinsime naujų valymo būdų diegimą gyvulininkystės pramonėje. Dar viena svarbi problema – lietaus nuotekų valymo įrenginių trūkumas, lemiantis užterštų lietaus nuotekų patekimą į vidaus vandenis” – planais dalinasi naujojo skyriaus pirmininkas A. Jonyka. Jo teigimu, naujajam skyriui itin svarbi tiesioginės demokratijos idėja. A. Jonykos manymu, Lietuvos piliečiai turi turėti galimybę patys šeimininkauti savo krašte ir labiau įsitraukti į bendrų reikalų sprendimo procesą.

Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas Remigijus Lapinskas taip pat dalyvavo skyriaus steigime ir sveikino naująjį pirmininką bei prie partijos prisijungusius narius. „Džiaugiamės, kad žaliųjų gretos plečiasi – naujai įkurti skyriai rodo, kad galėsime užtikrinti žaliųjų idėjų sklaidą dar platesniu mastu. Be to, nauji, potencialūs veidai Lietuvos politiniam gyvenimui ypač reikalingi“ – pabrėžia partijos pirmininkas.

R. Lapinsko teigimu, visai Lietuvai svarbi verslo plėtra, o ypač mažiesiems miestams bei rajonams, todėl ir Kaišiadorių rajone vertėtų skatinti žaliojo verslo plėtrą, jo siūlomas alternatyvas energetikoje, maisto gamyboje, atliekų perdirbime bei kitose srityse.

Prieš skyriaus steigimą Remigijus Lapinskas, einantis ne tik Lietuvos žaliųjų partijos pirmininko, bet ir Pasaulio biomasės asociacijos prezidento pareigas, vedė paskaitą „Žalioji politika ir darni plėtra“.

17572163_1430155443714354_1388461625_o

17619621_1430155150381050_116648350_n

17571855_1360070080719672_550957873_o