pgr.kv

Šią savaitę Lietuvos žaliųjų partijos  Kauno skyrius ir asociacija „Amalių bendruomenės centras“ surengė simbolinę baidarių akciją. Šia iniciatyva, kurios metu dalyviai, prie baidarių prisikabinę „lašišas“, plaukė nuo Trijų mergelių tilto iki Kauno hidroelektrinės (HE), buvo siekiama paskatinti suvienyti visų suinteresuotų šalių pastangas įrengti žuvitakį per Kauno HE. Taip pat šia akcija siekta atkreipti visuomenės dėmesį į svarbius aplinkosauginius aspektus, tvenkiant Lietuvos  upes.

Prieš 57 metus ties Kaunu ant Nemuno buvo pastatyta „geležinė uždanga“ – Kauno HE. Ekologija sovietmečiu  niekam nerūpėjo, todėl žuvitakis čia nebuvo numatytas. Taip buvo atkirsta apie pusė praeivių žuvų: žiobrių, lašišų, šlakių  potencialo, neršusio Nemuno aukštupyje. Šiuo metu vertingiausios žuvys, lašišos ir šlakiai, už užtvankos visai išnykę.

„Prezidentas Valdas Adamkus žuvitakio per Kauno HE nebuvimą yra pavadinęs nusikaltimu prieš valstybės poreikius. Šį klausimą prieš keletą metų žadėjo spręsti ir dabartinis Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.  Tačiau žodžiai nevirsta darbais ir žuvitakio projektas nejuda iš vietos. Šia simboline akcija siekiame suvienyti  visuomenės pajėgas, pajungti naujas iniciatyvas ir pažadinti atsakingas institucijas iš snaudulio, tam kad būtų įgyvendintas žuvitakio per Kauno hidroelektrinę projektas. Taip pat kasmet, lašišų migracijos metu, siūlome rengti baidarių regatą Nemunu. Tuo siekiame prisidėti prie praeivių žuvų  apsaugos, užtikrinti jų migracijos sąlygų gerinimą ir visuomenės švietimą aplinkosaugos klausimais“, – teigė vienas iš akcijos sumanytojų Tomas Kažemėkas.

Palaikydami šiuo metu vykstančią akciją „Lašiša 2016“, akcijos dalyviai surengė žygį baidarėmis, įveikdami Nemuno tėkmę bei pačią Kauno HE užtvanką. Taip iniciatoriai siekia atkreipti visuomenės ir valdžios institucijų dėmesį į būtinybę neatidėliotinai spręsti lašišų ir kitų migruojančių žuvų patekimą į Nemuno aukštupyje esančias nerštavietes bei grįžti atgal.

Akimirkos iš akcijos:

2 3 4 5 6 7 8