Šiandien Lietuvoje minint Vietos savivaldos dieną Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas, Seimo narys Linas Balsys teigia, jog pastarųjų metų įvykiai, susiję su JAV kompanija „Chevron“, įrodo, kokį svarbų vaidmenį visuomenės interesų gynime atlieka stiprios savivaldybės.

„Simboliška, jog Vietos savivaldos dienos išvakarėse Jurbarko ir Tauragės savivaldybių tarybos, atstovaudamos savo gyventojų interesus, susirinko į neeilinius posėdžius ir, nepaisant „Chevron“ pasitraukimo iš konkurso, nepritarė Vyriausybės nutarimui leisti tradicinių ir netradicinių angliavandenilių, tarp kurių ir skalūninės dujos, paieškas šiose vietovėse ir siekia tapti zonomis, kuriose negalimas skalūninių dujų žvalgybai ir gavybai naudojamas hidraulinio ardymo metodas“, – kalbėjo Seimo narys.

Pasak L. Balsio, visoje Europoje įvairūs regionai, stengdamiesi apsaugoti savo gamtinius išteklius, kraštovaizdį, žmonių sveikatą, ima skelbtis zonomis be skalūninių dujų pramonės.

„Sveikinu Jurbarko bei Tauragės iniciatyvas ir jų pavyzdžiu kviečiu pasekti ir kitas savivaldybes, kurios pateko į skalūninių dujų ir naftos pramonės žemėlapį. Juk „Chevron“ ir toliau lieka vykdyti savo veiklą Rietave bei veikti per su ja susijusias „LL investicijas“ bei „Minijos naftą“, kurios pagal seniau išduotas licencijas ir toliau gali niekieno nekliudomos žvalgyti netradicinius angliavandenilius. Todėl savivaldybių tarybos, atstovaujančios ne pramonės, o savo piliečių interesus šiuo atveju yra labai svarbios. Reikėtų paklausti, ar visoje Lietuvoje tokia stipri vietos savivalda, kaip Žemaitijoje ir kiek šiandien Lietuvoje yra savivaldybių, kurios pirmiausiai išklauso ir atsižvelgia į vietos bendruomenės problemas?“, – sakė L. Balsys.

Praėjusią savaitę Tauragės, Šilutės, Jurbarko ir Pagėgių rajonų savivaldybės gavo iš Aplinkos ministerijos Vyriausybės nutarimo projektą dėl leidimo Šilutės-Tauragės plote „Chevron“ žvalgyti tradicinius ir netradicinius angliavandenilius. Projekto aprašyme buvo pažymėta, jog neigiamos pasekmės priėmus projektą nenumatomos bei pateiktos vietų, kuriose buvo planuota skalūninių dujų žvalgyba ir gavyba, koordinatės. Savivaldybės Aplinkos ministerijai išvadas apie projektą turėjo paskelbti per 5 dienas. Nors antradienį „Chevron“ paskelbė apie savo pasitraukimą iš konkurso, Tauragės ir Jurbarko savivaldybės tarybos nariai nusprendė vis tiek reaguoti  ir susirinkę  neeiliniame posėdyje po balsavimo nusprendė nepritarti Vyriausybės nutarimo „Dėl leidimo naudoti tradicinius ir išsklaidytuosius angliavandenilių išteklius Šilutės–Tauragės plote išdavimo“ projektui.

Jurbarko savivaldybių tarybos narių nuomone, JAV bendrovės atliekama skalūnų dujų žvalgyba ir  gavyba yra nesuderinama su jų strateginiais planais puoselėti šiame krašte turizmą, Smalininkų miesto (Jurbarko raj.) visuomenės ketinimu siekti kurorto statuso, taip pat šis projektas sukeltų grėsmę užteršti geriamąjį vandenį, upes ir upelius, kurių  gausu Jurbarko raj. Tauragės savivaldybės taryba savo sprendimą motyvavo tuo, kad jai nebuvo pateikta tradicinių ir išsklaidytųjų angliavandenilių išteklių žvalgymo ir išgavimo Šilutės–Tauragės plote techninė dokumentacija bei Tauragės raj. teritorijoje dar nėra nustatytos vandenviečių sanitarinės apsaugos zonos.