Lietuvos žaliųjų partijos Seimo narys Linas Balsys ketvirtadienį įregistravo Seimo statuto pakeitimo projektą, kuriuo siekia apriboti galimybes vilkinti įstatymų svarstymą.

Pasak L. Balsio, šioje Seimo kadencijoje nuolat pasitaiko atvejų, kai suplanuotų įstatymų svarstymas nukeliamas vien dėl to, kad Vyriausybė laiku nepateikia savo išvadų.

„Vyriausybės darbo reglamente nurodyta, kad išvadas dėl įstatymų projektų Seimui ji turi pateikti per penkias dienas. Šiandien šių išvadų tenka laukti po kelis mėnesius. Dėl to sutrinka numatytų įstatymų svarstymas komitetuose, jie negali būti svarstomi ir plenarinių posėdžių salėje. Žinoma, pasitaiko atvejų, kai Vyriausybės išvadų reikalaujama be jokios svarios priežasties, taip apkraunant ją papildomu, nereikalingu darbu. Vyriausybės išvadų vienam ar kitam įstatymui prašymas Seime dažnai pasitelkiamas įstatymų svarstymo ir priėmimo vilkinimui. Jos neturėtų tapti manipuliacijų įrankiu, suteikiančiu pretekstą trikdyti Seimo darbą“, – teigė L. Balsys.

Seimo narys siūlo papildyti Seimo statutą nuostata, kad Vyriausybei dėl įstatymų projektų nepateikus išvadų per keturias savaites, būtų laikoma, jog ji teisės akto projektui neprieštarauja.

Seimas šių metų rugsėjo pabaigoje po pateikimo pritarė svarstyti Aplinkos apsaugos komiteto nario Lino Balsio parengtas Miškų įstatymo pataisas, kuriomis būtų apriboti plyni kirtimai saugomose teritorijose. Už jų svarstymą balsavo 79, prieš – 2, o  susilaikė 7 parlamentarai. Įstatymo pataisų svarstymas Seimo Aplinkos apsaugos ir Kaimo reikalų komitetuose buvo numatytas lapkričio pabaigoje, o gruodžio pradžioje – persikelti į svarstymą plenarinio posėdžio salėje. Vyriausybei nepateikiant Seimo narių paprašytų išvadų, įvertinančių įstatymą, svarstymas buvo sustabdytas.

„Per Seimo plenarinį posėdį viešai paklausiau Premjero S. Skvernelio, kodėl įstatymo svarstymas yra vilkinamas. Premjeras patikino, kad Seimo darbui netrukdys ir išvadas pasirašys artimiausiame posėdyje. Visgi, iki šiol šių išvadų nesame sulaukę. Išvados „rengiamos“ jau kelis mėnesius. Įstatymo svarstymas yra visiškai sustojęs. Tai rodo, kad premjeras sąmoningai sako netiesą ir dalina tuščius pažadus, arba tiesiog nesupranta, koks yra įstatymų priėmimo procesas ir, ką šiame procese  turi daryti jo vadovaujama Vyriausybė“, – sakė L. Balsys.

L. Balsys dėl kelis mėnesius vėluojančių Vyriausybės išvadų taip pat kreipėsi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją. Seimo narys prašo įvertinti, ar Vyriausybės veiksmai, delsiant pateikti savo išvadas, nepažeidžia Seimo statuto, taip pat – pateikti išaiškinimą, ar komitetai ir Seimas gali svarstyti įstatymo projektą be Vyriausybės išvados, jeigu išvados pateikimas yra vilkinimas ir nepateikiamas laiku.

Leave a comment