Linas Balsys_nuotr.kv

Panašu, kad į šį paprastą klausimą sunku atsakyti daugumai sisteminių partijų, įsipynusių į skandalų liūną. Netgi naujieji Lietuvos gelbėtojai, pasirodo, jau yra anksčiau buvę valdančiojoje daugumoje, o vienas jų lyderių garsėjo, kaip posėdžių nelankantis ir mažiausiai mokesčių mokantis Seimo narys. Tiek naujos, tiek senos gėdingos istorijos atskleidžia, kad dabartinė rinkimų sistema yra nevykusi ir, deja, skatina tolesnę didžiųjų partijų stagnaciją bei valdžios uzurpavimą.

Kai partijų traukinys į Seimą išveža partijoms reikalingus asmenis

Pusė Seimo narių išrenkama vienmandatinėse apygardose, o kita dalis ateina iš bendrų partijos sąrašų. Su partijos traukiniu į didžiąją politiką „išvažiuoja“ tie patys, nepakeičiami arba niekam nežinomi, tačiau partijai naudingi asmenys.

Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, jog esu išrinktas Seimo nariu vienmandatinėje Karoliniškių apygardoje, manimi pasitikėjusių žmonių balsais. Lietuvos žaliųjų partija yra viena iš tų nedaugelio, nesisteminių partijų, turinčių aiškią ideologiją ir laisvę skleisti idėjas be jokių šešėlinių įsipareigojimų verslo grupėms. Kyšių neimam, sunkiai, tačiau išsilaikome iš savanoriškai mokamo nario mokesčio, nes negauname valstybės finansavimo, kurį, surinktą iš mokesčių mokėtojų, pasidalina kelios didžiausios partijos.

Žinome, kas grąžintų piliečių pasitikėjimą politika

Kaip grąžinti piliečiams pasitikėjimą politika? Šiandien reikia galvoti ne tik apie pokyčius partijų finansavime, didesnę partijų finansų kontrolę, bet ir apie pokyčius valstybės valdyme. Tarpukariu Lietuvoje veikė rinkimų sistema, kuri leido žmonėms rinktis asmenybes iš kelių partijų sąrašų. Tokios galimybės reikia ir šiandien. Seime turi dirbti didžiausio žmonių pasitikėjimo sulaukusiosios asmenybės, o ne su politinio traukinio vagonu iš inercijos pakliuvę asmenys, todėl Lietuvos žaliųjų partija pasisako už esminę rinkimų sistemos reformą, kuri grąžintų galią piliečiams. Palaikome ir platesnę diskusiją visuomenėje apie galimybę rinkėjams atšaukti savo rinktus Seimo narius.

Politinė korupcija įsigalėjusi ir valstybės tarnyboje, kuri šiuo metu yra tapusi partiečių, draugų ir giminaičių prieglobsčiu. Todėl ketiname apriboti galimybes būti partijų nariais tiems valstybės tarnybos tarnautojams, kurie priima  sprendimus ir daro didelę įtaką savivaldos ar visos valstybės lygmenyje. Tai įgyvendinus Lietuvoje turėtų akivaizdžiai sumažėti valdininkų korupcijos lygis, taip pat – padėtų išsaugoti tikrus profesionalus valstybės tarnyboje, o su jais – ir institucinę atmintį bei valstybės institucijų veiklos tęstinumą.

Lietuvos žaliųjų partijos ideologijos pagrindas – europietiškos vertybės

Kartais tenka girdėti net politologus teigiant, esą, Lietuvos žaliųjų partija yra nišinė ir orientuota į siaurą rinkėjų ratą, veikianti siaurai aplinkosaugos sityje. Tai labai klaidingas ir siauras suvokimas.  Europoje egzistuoja daugybė skirtingų žaliųjų politinių partijų. Lietuvos žaliųjų partija savo ideologija yra artima Vokietijos, Suomijos žaliųjų partijoms, kurių ideologinį pagrindą sudaro europietiškos vertybės: socialinis teisingumas, žmogaus teisės, lyčių lygybė ir, žinoma, ekologija, kaip apskritai atsakingos veiklos įprasminimas, ideologijos „nepalikti po savęs ateinančioms kartoms uždelsto veikimo „bombų“ pagrindas. Tai – ne kokia siaura niša, o visus ir kiekvieną mus liečiantys dalykai.

Tarp Lietuvos žaliųjų partijos bei Valstiečių ir žaliųjų sąjungos –  aiški takoskyra

Skirtingai nuo žaliųjų etiketę prie pavadinimo prisiklijavusių „Valstiečių“,  mes neieškome rinkimų sąrašui papuošti kviestinių nepartinių „žvaigždžių“, nes toks elgesys yra ne kas kita, kaip tik noras bet kokia kaina papulti į valdžią. Toks „nepartinių partijos“ triukas – yra tipiškas sisteminės, stagnuojančios partijos elgesys. Mes auginame savo žmones. Tarp Lietuvos žaliųjų partijos įkūrėjų yra ir žmonių, kūrusių pirmuosius Lietuvoje ekologinius judėjimus, kurie įsiūbavo Lietuvos nepriklausomybės judėjimą – Sąjūdį. Be abejo, esame atviri ir visiems norintiems prisijungti – tiems, kurie nori patys, ir kuriems svarbios žaliosios idėjos, bet ne dėl to, kad mums reikia jų garsių vardų.

Džiaugiuosi, kad vis daugiau žmonių supranta apie žaliąsias idėjas ir nebepainioja Lietuvos žaliųjų partijos su Valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Tačiau yra ir tebepainiojančių, ypač dabar, kai šios partijos vardas pradėtas plačiau minėti, prie jos sąrašo prisijungus nepartiniam buvusiam vidaus reikalų ministrui. Todėl, be jokių ambicijų, reikia atvirai pasakyti, kodėl mes neiname kartu (nors papildyti valstiečių sąrašą buvau kviestas ne vieną kartą, tiek prieš ketverius metus, tiek dabar).

Vienas esminių Lietuvos žaliųjų partiją bei Valstiečių ir žaliųjų sąjungą skiriančių bruožų – požiūris į ekologiją ir žemės ūkį.  „Valstiečiai“, kurių lyderis pats užsiima trąšų verslu, pirmiausiai remia pramoninį žemės ūkį ir stambiuosius ūkius, kurie yra sukoncentravę didelius dirbamos žemės plotus, trąšomis alina dirvožemį. Stambiojo žemės ūkio tarša Lietuvoje yra viena iš pagrindinių Baltijos jūros eutrofikacijos priežasčių. Dėl stambiųjų ūkininkų ir žemvaldžių lobizmo, jau kelis kartus Seime atmesti mano siūlymai galų gale ratifikuoti Helsinkio konvenciją. Negirdėjau, jog „žalieji“ valstiečiai būtų bent kokį pareiškimą trenkę šiuo gėdingu Lietuvai klausimu.

Tuo tarpu Lietuvos žaliųjų partijos prioritetas – smulkieji, vidutiniai ir ekologinės gamybos ūkiai. Aktyvesnis jų skatinimas, rėmimas atgaivintų regionus. Taip pat siekiame ir sugriežtinti trąšų, pesticidų ir herbicidų naudojimo normas, o chemines priemones, darančias žalą žemės ūkio produktų vartotojų sveikatai, – uždrausti naudoti. Pasisakome ir prieš dirbamos žemės koncentraciją. Ji Lietuvoje viena didžiausių Europoje. Tai veda prie monopolizacijos, konkurencijos ir smulkaus verslo žlugdymo, nežaboto kainų kilimo. Manau, jog nenormalu, kai vieno žmogaus rankose (p. R. Karbauskio) sutelkta virš 30 tūkstančių ha dirbamos žemės, gaunamas milijoninis pelnas bei ES paramos lėšos, o mokesčių sumoka triskart mažiau, nei bet kuris kitas Lietuvos žmogus. Esu tikras, jog šalies ekonomikai būtų daug sveikiau, jei būtų atvirkščiai –  tūkstantis žmonių turėtų ir dirbtų po 30 ha dirbamos  žemės, būtų laisvi pasirinkti perspektyvią nišą ir sąžiningai konkuruoti, išlaikant savo šeimas, gaivinant vietos ekonomiką.

Labai gerbiu ir palaikau p. R. Karbauskio – vieno turtingiausių Lietuvos žmonių – mecenatinę, blaivybės ir kitokią pilietinę veiklą. Bet tai su žaliąja politika nieko bendro neturinti veikla. Mūsų požiūriai į daugelį svarbių dalykų išlieka skirtingi – ar tai būtų žmogaus teisės, ar šeimos samprata, ar mokesčių politika. Taip, sutariame dėl atominės energetikos – nereikia jos nei Lietuvoje, nei Baltarusijoje! Bet dėl to jau sutaria visa Lietuva, dėl to žmonės referendume pasakė „ne“.

Šios Seimo sesijos darbotvarkės eilėje – svarbios įstatymų pataisos

Ši Seimo kadencija artėja į pabaigą. Joje buvo visko – nuo kovos su tam tiktų verslo interesų „stumiamais“ įstatymais, kurie prasilenktų su visuomenės interesais, iki gerų mano ir Lietuvos žaliųjų partijos įstatymų pataisų, kurios buvo įgyvendintos. Kai kurios iš jų dar yra pakeliui į priėmimą, dėl kai kurių iš jų jaučiamas spaudimas iš Vyriausybės, nes priėmus įstatymą teigiamą naudą pajustų gyventojui, o ne verslas.

Vienas iš jų – Seimui pateiktas mano naujasis renovacijos įstatymas, kurį įgyvendinus daugiabučio namo modernizavimas vyktų greičiau, kokybiškiau, skaidriau ir pigiau, nes gyventojai galėtų rinktis darbus atlikti etapais, o statybų įmonėms būtų sumokama už realiai pasiektą energinės klasės lygį. Taip žmonės galėtų pajusti realią renovacijos naudą, išvengti nesąžiningų statybos kompanijų, kurios, kaip neseniai Marijampolėje, pasisavina pinigus ir dingsta, vietoje atliktų darbų palikdamos statybinę betvarkę.

Kelis metus Seime klaidžioja mano pateiktas įstatymas dėl priverstinio gydymo atvira tuberkuliozės forma sergančių ir piktybiškai gydymo vengiančių asmenų, kurie tampa grėsme aplinkiniams. Tuberkuliozės protrūkiai mokyklose, batalionuose tarp šauktinių parodė, kad problemą reikia spręsti nedelsiant. Deja, biurokratinis valstybės valdymo mechanizmas, sveikatos apsaugos biurokratų aršus priešinimasis neleidžia to įgyvendinti taip greitai, kaip norėtųsi. Viliuosi, kad šioje Seimo sesijoje šios įstatymo pataisos po ilgų svarstymų, komitetų kaitaliojimo, galų gale bus priimtos.

Eilėje laukia, kol bus priimtos ir mano pasiūlytos  Švietimo įstatymo pataisos, kuriomis siekiu į vaikų maitinimo organizavimą mokyklose ir vaikų darželiuose įtraukti ir tėvus. Kartu su Lietuvos žaliųjų partijos ekspertais aktyviai dalyvauju atliekų tvarkymą reglamentuojančių įstatymų rengime. Siekiu, jog už šiukšlių išvežimą reikėtų mokėti ne  pagal buto plotą, o susidariusių atliekų kiekį, o atliekas rūšiuojantys gyventojai mokėtų mažiau. Aktyviai prisidedu taisant Civilinį kodeksą, jog atsirastų teisybė ir naudojant daugiabučių namų savininkų bendrą turtą – jei gyveni pirmame aukšte ir liftu nesinaudoji, turi už jį ir nemokėti. Tas pats ir su kitu bendruoju turtu: kiekvienas savininkas už jį turi mokėti tiek, kiek gauna iš jo naudos, o ne pagal buto plotą. Tai tik maža dalis darbų, kurie laukia šioje Seimo sesijoje.

Sveikatos apsaugos sistemą reikia keisti iš pagrindų

Dar daugiau užsibrėžtų siekių laukia kitoje Seimo kadencijoje, kurioje, viliuosi, Lietuvos žaliųjų partiją lydės sėkmė. Matome daugybę problemų, kurias reikia spręsti nedelsiant. Planuojame daug dėmesio skirti ligų prevencijai, visuomenės sveikatinimui ir naujo sveikatos modelio, paremto principu „pinigai paskui ligonį“ įgyvendinimu,  kuris ne tik sumažintų eiles pas gydytojus, bet ir korupcijos lygį sveikatos apsaugos sistemoje.

Statistiniai duomenys rodo, kad lietuviai – labiausiai nutukę žmonės tarp 15 posovietinių valstybių ir penkti visoje Europos Sąjungoje. Kol p. B. Bradauskas ir jo kompanija rūpinasi, kaip padaryti PVM lengvatas jo įmonių auginamų tvenkinių žuvims, šiandien turime siekti skatinti atsakingą ir sveiką vartojimą.

Lietuvos žaliųjų partija siūlo pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatas skirti daržovėms, ekologiškiems produktams,  kuriuos šiandien retas šalies gyventojas išgali nusipirkti, o PVM didinti žalą sveikatai darantiems produktams: tabakui, alkoholiniams, energiniams ir didelį cukraus kiekį turintiems gėrimams.

Reikalingas ne darbo jėgos, o taršos apmokestinimas

Kita problema – šiandieninė mokesčių sistema nėra sąžininga. Mūsų siekis – sąžininga, palankesnė aplinkai, žmonių sveikatai ir mažesnes pajamas gaunantiems piliečiams mokesčių politika bei mokesčių sistemos pertvarkymas pagal ekologinius kriterijus, kuriant finansines paskatas aplinkai draugiškesnei gamybai ir vartojimui, aplinkos taršos mažinimui.

Tam, kad Lietuvos gyventojai galėtų gyventi oriai, būtina sumažinti darbo jėgos apmokestinimą, minimaliai mėnesiniai algai pradėti taikyti neapmokestinamą pajamų dydi, o mokesčių naštą perkelti ant teršėjų pečių. Įvedus visuotinį CO2 (anglies dvideginio) mokestį, įmonės ir fiziniai asmenys būtų priversti rinktis veiklą ir gyvenimo būdą, lemiantį mažiausią CO2 išmetimą, o tie, kurie negali persiorientuoti – už tai mokėtų.

Mūsų prioritetuose ir jaunos šeimos, ir pensinio amžiaus žmonės, ir jaunimas. Sieksime, kad senyvo amžiaus ar negalią turintiems žmonėms socialinės paslaugos būtų kuo ilgiau prieinamos jiems gyvenant savo namuose, o tokie absurdai, kaip drastiškas pensijų karpymas, daugiau nepasikartotų. Ar skirtumėte, jei galėtumėte, 2 proc. nuo savo gyventojo pajamų mokesčio senatvės pensiją gaunantiems savo tėvams? Tai –  vienas iš realių sprendimų, kaip galima būtų mokesčių politiką priversti tarnauti visuomenei.

Turime tokių inovatyvių sprendimų, kaip mažų šeimos darželių įteisinimas, mokestinės lengvatos pradedančiajam, jaunimo kuriamam verslui, kurios, viliuosi, motyvuos likti jaunimą gyventi ir kurti savo ateitį čia, Lietuvoje. Su Lietuvos žaliųjų partijos programa Seimo rinkimams galima susipažinti plačiau čia: https://labas.blog/rinkimai2016/.

Lietuvai reikia veržlių idėjų ir nesisteminių politinių jėgų, kurios mūsų valstybės gyventojams padėtų grąžinti tikėjimą viešąja politika ir pasitikėjimą valstybe. Senieji politiniai dinozaurai (kartais ir visai jaunais veidais) savo „darbais“ įrodė, jog jie dirba tik tai, kas jiems paranku ir naudinga. Viliuosi, kad rinkėjai jau pradėjo matyti tikrąjį didžiųjų partijų veidą ir Seimo rinkimuose rinksis atsakingai. Lietuvos žaliųjų partija kyšių neima, iš valstybės ir žmonių nevagia. Esame kaip jūs, esame už jus. Kviečiu visus, taip galvojančius eiti kartu!