„Kurtieji bei turintys regos negalią beveik neįtraukiami į valstybės valdymą“, – teigė Seimo narys, Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas, kurio partija pirmoji ir vienintelė pristato Seimo rinkimų programą su vertimu į gestų kalbą.

„Šia iniciatyva norime atkreipti dėmesį, kad būtų pasirūpinta klausos ir regos negalią turinčių žmonių informavimu jiems suprantama forma. Šiandien net rinkimams skirtos debatų laidos nėra verčiamos į gestų kalbą. Manau, kad tai turėtų daryti ne tik nacionalinė, bet ir komercinės televizijos programos.

Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 21 straipsnis įtvirtina neįgaliųjų, tarp kurių – ir kurtieji, saviraiškos laisvę ir laisvę reikšti savo nuomonę bei galimybę gauti informaciją. Šiandien ši konvencijos nuostata Lietuvoje nėra pilnai įgyvendinta. Neįgalieji tarsi izoliuojami ir neįtraukiami į tokius svarbius valstybės procesus, kaip rinkimai“, – sakė L. Balsys.

Lietuvos kurčiųjų draugijos duomenimis,  Lietuvoje gyvena apie 6 tūkst. kurčiųjų ir apie 40 tūkst. mažesnį ar didesnį klausos sutrikimą turinčių žmonių.

Šių metų balandžio pabaigoje Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitetas paskelbė pastabas ir rekomendacijas Lietuvai, siekiant įgyvendinti JT Konvenciją ir užtikrinti kiek įmanoma kokybiškesnį žmonių su negalia gyvenimą. Tarp pastabų minimos ir rekomendacijos neįgaliems asmenims suteikti prieigą prie prieinamų balsadėžių, rinkimų medžiagos, balsavimo vietų, kad balsuoti galėtų visi asmenys, nepaisant negalios pobūdžio.

Lietuvos žaliųjų partija savo Seimo rinkimų programą pateikia Youtube kanale:  https://youtu.be/28TJ8hPes38