Savaitgalį Vilniuje vykusiame penktajame Lietuvos žaliųjų partijos suvažiavime išrinktas naujas partijos pirmininkas, Tarybos pirmininkas, atnaujintos Valdyba bei Taryba.

Iki šiol ketverius metus partijai vadovavęs Seimo narys Linas Balsys trečiajai kadencijai į partijos pirmininkus nekandidatavo.

„Rinkėjai man parodė didelį pasitikėjimą ir antrajai Seimo nario kadencijai buvau išrinktas Panerių apygardoje, kuri savo teritorija yra viena iš didžiausių apygardų Lietuvoje. Noriu susikoncentruoti į darbą su rinkėjais ir parlamentinę veiklą. Prieš akis daug darbo atliekų tvarkymo, daugiabučių namų renovacijos, administravimo, šilumos kainų mažinimo ir kitose visuomenei svarbiose srityse“,  – sakė Lietuvos žaliųjų partijos Seimo narys Linas Balsys.

Suvažiavimo metu Lietuvos žaliųjų partijos skyrių deleguoti atstovai partijos pirmininku išrinko vieną iš partijos steigėjų, iki šiol Tarybos pirmininko pareigas ėjusį žinomą žaliosios energetikos atstovą Remigijų Lapinską.

„Lietuvos žaliųjų partijos tolesnis stiprinimas, vystymas, skyrių plėtra ir naujų narių pritraukimas yra vieni iš pagrindinių uždavinių šiuo laikotarpiu. Pastarieji rinkimai parodė, jog dar turime stiprinti skyrius, kurti juos tuose regionuose, kur jų neturime, kad galėtume pilnu pajėgumu dalyvauti savivaldos rinkimuose. Tai bus pagrindinis mano, kaip partijos pirmininko, uždavinys. Žinoma, dirbsime ir su įstatymų projektais, kad pagrindinės Lietuvos žaliųjų partijos programos nuostatos, kurias palankiai įvertino rinkėjai, būtų įgyvendintos“, – sakė R. Lapinskas.

R. Lapinsko manymu, žalioji politika ateityje, žmonėms vis labiau susiduriant su nedarnios veiklos pasekmėmis, taps vis reikšmingesnė, o aplinkos, maisto saugos, vandens ir kitų gamtos išteklių išsaugojimas, tausojančios žemdirbystės klausimai bus itin svarbūs. Naujojo Lietuvos žaliųjų partijos pirmininko kreipimasis į partijos narius pasiekiamas čia.

Suvažiavimo metu taip pat išrinktas naujas Lietuvos žaliųjų partijos Tarybos pirmininkas –  visuomenininkas, aktyvus įvairių aplinkosauginių organizacijų narys Laurynas Okockis, šiuo metu dirbantis Valstybės sienos apsaugos tarnyboje tarptautinio bendradarbiavimo srityje. Partijos Valdybą papildė iki tol aktyviai partijoje veikę žinomi savo srityse ekspertai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, visuomenininkai. Kviečiame susipažinti su pilnu Tarybos narių sąrašu: https://labas.blog/taryba/

unnamed (2)IMG_5039IMG_5037 IMG_5048unnamed (1) IMG_5063 (1)IMG_5092IMG_5091