vieta-kur-bus-nutiestas-naujas-kelias-ir-pastatytas-vingio-tiltas-574d5c82369bc

Dar vasarą Vilniaus m. savivaldybės taryba žaliųjų ir visuomenės spaudimo dėka iniciatyvą, galėjusią palengvinti Vingio parko pavertimą „prekybcentriu“, sustabdė, tačiau, kaip aiškėja, laikinai sprendimas ignoruojamas, o garvežys ir toliau juda savais bėgiais.

Jau ne vienerius metus sklando gandai apie antrojo Akropolio statybas Vingio parko pašonėje. Ne per seniausiai juos pakeitė kalbos apie daugiabučių namų kvartalą. Jos tai pagarsėja, tai vėl nutyla, tačiau parengiamieji darbai užkulisiuose nepaliaujamai vyksta.

Praėjusią vasarą žalieji plačiai pagarsino istoriją apie Vingio parke planuojamo tilto, skirto pėsčiųjų, dviratininkų bei viešojo transporto eismui, statybas. Tiltu norėta sujungti du Neries upės krantus – parodų rūmų „Litexpo“ automobilių stovėjimo aikštelę ir Vingio parko prieigas, siekiančias M. K. Čiurlionio gatvę.

Šio projekto poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje teigiama, kad toks sprendimas sumažintų transporto srautus Tūkstantmečio ir Oslo gatvėmis, Laisvės prospektu ir Geležinio Vilko gatve Lazdynų tilto prieigose. O tai savo ruožtu sumažintų ir automobilių keliamą taršą. Nenuostabu, kad didelė dalis visuomenės perprato po neva ekologiniais argumentais slypinčius interesus. Tiltas nesumažins taršos, o perkels ją į Vingio parką – vieną žaliausių ir didžiausių rekreacinių zonų Vilniuje.

Per kelias dienas beveik 900 gyventojų pasirašė Lietuvos žaliųjų partijos inicijuotą peticiją „NE automobilių transportui skirto tilto statybai per Vingio parką“. Peticija įteikta Vilniaus m. savivaldybei ir atrodė, kad pergalė parko mylėtojų rankose – peticija įtikino Vilniaus m. savivaldybės tarybą ir ji priėmė sprendimą nepritarti motorizuoto transporto eismui per Vingio parką. Tačiau tolesni įvykiai privertė suabejoti pergalės tikrumu.

Rengiant tilto statybai reikalingą poveikio aplinkai vertinimo atskaitą, jos rengėja UAB „Infraplanas” į savivaldybės sprendimą neatsižvelgė. Vertinimo ataskaitoje vis dar pateiktos išvados apie motorizuotam transportui pritaikyto tilto statybą ir jo galimą poveikį tiek pačiam parkui, tiek jo lankytojams.

Maža to, poveikio vertinime itin tendencingai pristatomas pats tilto projekto poreikis ir jo nauda. Geresnis parko pasiekiamumas vertinamas labiau nei svarbiausios sostinės žaliosios zonos apsaugojimo nuo urbanizacijos būtinybė. Neįvertinama, kad geresniam parko pasiekiamumui užtikrinti užtektų pėstiesiems ir dviratininkams pritaikyto tilto.

Galiausiai, į poveikio aplinkai analizę neįtraukiama reali prielaida, kad motorizuotam transportui pritaikytu tiltu bet kuriuo metu galės būti leista važiuoti ne tik viešajam transportui, bet ir visam autotransportui.

vingio tiltas

Panašu, kad už šios istorijos slepiasi verslo interesai. Juk kam daugiau, jei ne prekybos centrų plėtra užsiimančiai įmonei naudingas automobilių eismas Vingio parko tiltu? Iš pradžių ketinusi parko pašonėje statyti antrą Akropolį, dabar planuojanti ten pat įkurti naują kelių kvartalų rajoną, kuriame bus ne tik gyvenamieji namai ir biurai, bet ir prekybos objektai bei kiti komercinės paskirties pastatai, verslo įmonė gviešiasi unikalios Vilniaus žaliosios oazės. Tačiau kyla klausimas, kodėl niekam – nei savivaldybėje, nei viešojoje erdvėje – ši tema nekelia susidomėjimo?

Ypatingą nerimą kelia klausimas, ar Vilniaus m. savivaldybė nėra linkusi pasiduoti verslo interesų spaudimui ir įtakai. Kodėl savivaldybė toleruoja jos pačios sprendimų nepaisymą? Toks savivaldybės abejingumas paskatino Lietuvos žaliuosius imtis priemonių, ne tik Vingio parko išsaugojimui, bet ir ginant savivaldybės sprendimus, kurių ji pati negeba apsiginti.

Lietuvos žaliųjų partija pakartotinai išreiškė raštišką nepritarimą UAB „Infraplanas“ pateiktai projekto poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai. Išnagrinėjusi raštą, Vilniaus miesto savivaldybė informavo, kad poveikio aplinkai vertinimo išvados, o kartu ir detaliojo plano rengimas yra sustabdytas neapibrėžtam laikui. Tuo tarpu Aplinkos apsaugos agentūra, atsižvelgusi į žaliųjų siūlymą, įpareigojo UAB “Infraplanas” į poveikio aplinkai vertinimą įtraukti projekto alternatyvą – tik pėstiesiems ir dviratininkams skirto tilto statybą.

Žaliųjų budrumo dėka galimai korupcinės schemos planavimas Vingio parko prieigose šiuo metu sustabdytas. Tačiau būtų naivu tikėtis, kad istorija baigėsi. Vargu, ar naujojo rajono iniciatoriai taip lengvai pasitrauks. Todėl situacija ir toliau turi būti akylai stebima. Nevalia verslo interesams sunaikinti ypač svarbios Vilniaus miesto žaliosios zonos.

Laurynas Okockis yra Lietuvos žaliųjų partijos Tarybos pirmininkas, neetatinis aplinkosaugos inspektorius.

Panaudota bendrovės „Infraplanas“ nuotrauka (vieta, kur planuojama nutiesti naują kelią ir pastatyti Vingio tiltą). Šaltinis:  http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/pries-tilta-vilniaus-vingio-parke-kovojama-peticija-ne-automobiliu-transportui-56-647915