Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas, Seimo narys Linas Balsys pasveikino Liuksemburgo žaliųjų partiją „Déi Gréng“ po rinkimų tapus stipria jėga šalies valstybės valdyme. Trys Žaliųjų partijos nariai paskirti ministrais, o vienas – valstybės sekretoriumi.

„Tai neabejotinai didelis laimėjimas ne tik Liuksemburgo žaliųjų partijai bei jos rinkėjams, bet ir visai Europos žaliųjų partijų šeimai. Tai parodo, jog žalieji, dirbdami ir įgyvendindami darnią politiką, kuri skatina ekonomikos augimą neeikvojant gamtinių išteklių ir saugant aplinką, pelnę visuomenės pasitikėjimą gali tikrai daug nuveikti valstybės gerovei. Šiandien aplinkosaugos problemos, susijusios su nevaržoma pramonės veikla, jos daromu poveikiu aplinkai bei žmonių sveikatai paskatina rinkėjus atsakingiau atiduoti savo balsą, todėl žaliųjų vaidmuo visos Europos politikoje didėja. Matome, jog žalieji aktyviai veikia Vokietijos, Austrijos, Suomijos, Danijos, Prancūzijos parlamentuose. Ne veltui šios valstybės tampa kitoms pavyzdžiu atliekų tvarkyme, atsinaujinančios energetikos plėtroje bei pritraukiant žaliąsias investicijas“, – sakė L. Balsys.

Šios savaitės pradžioje neeilinio suvažiavimo metu Liuksemburgo žaliųjų partija „Dei Gréng“ patvirtino koalicinį susitarimą tarp trijų šalies partijų. Kongresas sutiko su  nauja vyriausybės programa ir patvirtino žaliųjų partijos atstovus naujais vyriausybės nariais. François Bausch tapo judrumo teritorijų planavimo ir infrastruktūros ministru, Feliksas Braz  – teisingumo ministru, Carole Dieschbourg vadovaus Aplinkos ir klimato kaitos ministerijai, o Camille Gira vykdys valstybės sekretorės, atsakingos už darnų vystymąsi, pareigas.

„Déi Gréng“ yra ketvirta žaliųjų partija, priklausanti Europos žaliųjų partijų šeimai, kuri aktyviai veikia nacionalinėje valdžioje.

Luksemborgo zalieji