Lietuvos žaliųjų partija Aplinkos ministeriją, Vilniaus miesto savivaldybę, Kultūros paveldo departamento bei STT prašo ištirti ir viešai pateikti informaciją apie sostinėje nesiliaujančius sveikų medžių bei ištisų medžių alėjų kirtimus.

Lietuvos žaliųjų partija kategoriškai pasisako prieš beatodairišką ir sistemingą medžių naikinimą Vilniuje bei reikalauja, kad vietos gyventojams būtų ne tik pateikta visa informacija, bet taip pat jie būtų įtraukti į sprendimo priėmimą visuose miesto pertvarkos projektuose, susijusiuose su neigiamu poveikiu aplinkai, žmonių sveikatai.

Trečiadienį vietos gyventojų susibūrime prie Vilniaus ir Labdarių gatvių sankirtoje esančiame vidiniame kieme kirtimui sužymėtų medžių dalyvavęs Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas, Seimo narys Linas Balsys teigė, jog tiek Aplinkos ministerija, tiek Kultūros paveldo departamentas, tiek STT turėtų išsiaiškinti, ar teisėtai mieste išpjauti ir dar planuojami išpjauti medžiai.

„Reikėtų išsiaiškinti, ar už Vilniaus miesto savivaldybės išduotų leidimų pjauti medžius neslypi korupciniai susitarimai. Šiuo metu absurdiškai skamba teiginiai, kad išpjautų medžių vietoje bus sodinami nauji arba tai būtina dėl gatvių asfaltavimo darbų. Kai kurie ilgaamžiai medžiai nupjovimui pažymėti pačiame senamiestyje. Jie kartu su šalia esančia senamiesčio architektūra jau yra tapę mūsų kultūrinio paveldo dalimi“, – sakė L. Balsys.

Vilniaus ir Labdarių gatvių sankirtoje esančiame vidiniame kieme nupjovimui sužymėti medžiai itin papiktino vietos bendruomenės narius. Jų teigimu, medžius užsimota nukirsti norint toje vietoje pastatyti kavinės lauko terasą, o su gyventojais, kurių kieme sužymėti medžiai, tai nebuvo suderinta.

Šiuo metu Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas yra pateikęs prašymą gauti Vilniaus miesto savivaldybės priimtų sprendimų dėl medžių kirtimo darbų ir protokolų išrašų bei Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento ir Kultūros paveldo departamento leidimų kopijas.

Savivaldybei pradėjus gatvių remonto darbus jau yra iškirsti medžiai Žvejų, Vasario 16-osios gatvėse, nukirtimui sužymėta ir medžių alėja Šermukšnių gatvėje, medžiai šalia Bernardinų sodo.