Savaitgalį vykusiame Lietuvos žaliųjų partijos Suvažiavime partijos pirmininku antrai kadencijai perrinktas atsinaujinančios energetikos ekspertas Remigijus Lapinskas. Kas dvejus metus vykstančiame Suvažiavime performuoti partijos valdymo organai – išrinkta nauja Taryba bei Valdyba, o vidiniuose dokumentuose įtvirtintas lyčių lygybės principas.

Aktyvaus partijos kolegų palaikymo pirmininko rinkimuose sulaukęs Remigijus Lapinskas tikino, kad jo planuose tolimesnė partijos plėtra nacionaliniu mastu bei dalyvavimas artėjančiuose rinkimuose. „Vienas iš Lietuvos žaliųjų partijos tikslų – parodyti naują, sąžiningos ir nekorumpuotos politikos veidą, grąžinti piliečių tikėjimą viešąja politika ir pasitikėjimą valstybe. Todėl būdamas partijos pirmininku sieksiu ir toliau telkti sąmoningus, pilietiškai aktyvius, šiuolaikiškai mąstančius ir žaliąja ideologija tikinčius visuomenės narius, su kuriais diegsime ilgalaikį požiūrį į šalies vystymąsi, skatinsime tvarius plėtros sprendimus, atliepiančius ne tik dabartinės visuomenės, bet ir ateities kartų interesus“, – teigė R. Lapinskas.

Paskirti ir nauji pirmininko pavaduotojai, kuriais tapo teisininkas bei kandidatas į Utenos merus Sigitas Mecelica, Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos narė Gema Umbrasienė, Vilniaus skyriui vadovaujantis ekonomikos bei įmonių socialinės atsakomybės ekspertas Mindaugas Galiauskas, viešosios politikos sprendinius tvarios plėtros srityje teikiančiai nevyriausybinei organizacijai vadovaujanti Ieva Budraitė ir aktyvus aplinkosaugininkas Laurynas Okockis. Suvažiavime iš 61 nario suformuota Taryba, kuriai vadovaus teisininkas Virginijus Adutavičius.

Suvažiavime buvo pritarta ir naujai lyčių lygybės nuostatai dėl Tarybos pirmininko instituto. Pagal ją, Tarybai vadovaus ir jos veiklą organizuos du skirtingų lyčių pirmininkai. Anot R. Lapinsko, tokį sprendimą paskatino vis dar pakankamai prastai vertinama lyčių lygybės padėtis Lietuvoje. „LR Seime piliečius atstovauja 112 vyrų ir vos 29 moterys, Vyriausybėje – 9 vyrai ir 3 moterys, tarp savivaldybių vadovų net devynis kartus daugiau vyrų nei moterų. Matydami tokius skaičius, nusprendėme prisidėti prie lygių galimybių užtikrinimo ir savo pavyzdžiu paskatinti aktyvesnį moterų dalyvavimą politikoje. Įsigalėjus Įstatų redakcijoms, rinksime Tarybos kopirmininkę. Kopirmininkai (angl. co-chairs) veiks kolegialiai, turės lygias teises, pareigas ir atsakomybes, o kilę ginčai bus sprendžiami Tarybos balsų dauguma. Tokia praktika Lietuvoje dar nauja, tačiau ja jau vadovaujasi progresyvios Europos žaliųjų partijos“, – dėstė Remigijus Lapinskas.

Suvažiavimo nuotraukas galite peržiūrėti čia.

Leave a comment