Anot suvažiavimo rengėjų, Lietuvos žaliųjų sąjūdžio partijos steigimą paskatino šiandieninė Lietuvos politinė, socialinė, ekologinė situacija ir grėsmės, kurios kyla dėl ekologijos ignoravimo. Naujoji partija sieks Lietuvoje įtvirtinti darnius žmogaus ir jį supančios aplinkos gyvenimo principus.

Pilnas tekstas