Kviečiame dalyvauti eiliniame Lietuvos žaliųjų partijos narių Suvažiavime.

Suvažiavimas – aukščiausias LŽP valdymo organas, atsakingas už esminių sprendimų, susijusių su tolesne partijos veikimo kryptimi ir strategija, priėmimą. Suvažiavimas 2 metų kadencijai taip pat rinks partijos pirmininką, Tarybos narius, sudarys Etikos ir Kontrolės komisijas.

Renginys vyks lapkričio 26 d. Vilniuje.

Renginyje dalyvauti gali visi, tačiau balso teisę turi tik skyrių delegatai. Tapkite delegatu, dalyvaukite ir prisidėkite prie sprendimo priėmimo!

Kaip tapti delegatu, sužinosite kreipdamiesi į savo skyriaus pirmininką arba LŽP administraciją.

 

administracija@labas.blog

+370 698 11916

labas.blog