LŽP Pirmininko pavaduotojos Joanos Tamkevičiūtės pastabos dėl LRV programos:

XI. Sveikatos tausojimo ir stiprinimo, asmens ir visuomenės sveikatos apsaugos politika

Pateikta sveikatos programa yra gražios gairės, kurią įgyvendinti reiktų ne vieno Lietuvos biudžeto ir ne 4 metų.

Nauji punktai, kuriuos būtina įtraukti:

Griežtinti antibiotikų vartojimą t.y racionaliai juos vartoti.

Sukurti efektyvią darbuotojų poilsio programą tiek valstybiniame tiek privačiame sektoriuje.

Šią pateiktą programą papildyčiau pagrindiniais punktais:

252. Švietimo organizavimas. Privalomo sveikos gyvensenos ugdymo, kaip atskiro dalyko įvedimas mokyklose.Viena privaloma savaitinė pamoka, dėstoma nuo 1 iki 12 klasės, kurios įvertinimo forma įskaita arba egzaminas. Šiam dalykui turėtų būti parengti specialūs pedagogai
(sveikatos pedagogai, perkvalifikuoti kitų dalykų mokytojai, papildomai parengti visuomenės sveikatos specialistai ar kt.), parengti vadovėliai, kvalifikacijos kėlimo sistema. Į šį dalyką būtų galima sudėti ne tik alkoholio, rūkymo ar narkotikų vartojimo prevenciją, bet ir higienos, sveikos mitybos, lytinio švietimo, psichohigienosir kt. Vaikams svarbius sveikos gyvensenos ugdymo dalykus, kurie būtų adaptuoti ir orientuoti bei aktualūs konkrečiam amžiaus tarpsniui.

254. Sukurti vieningą valstybinės ligų profilaktikos ir ankstyvos diagnostikos programą sudarant sąlygas tirtis profilaktiškai bent kartą per
metus, sudarant sąrašą tyrimų pagal amžiaus grupes. Kurti bendrąją prieinamos informacijos sistemą apie profilaktikos svarbą bei priemones.

257. Suteikti informaciją apie galimas gydymo alternatyvas standartiniams medikamentams ir gydymo būdams.

265. Įvesti reguliarius privalomuosius stomatologų ir okulistų patikrinimus mokyklose.

269. Siekti efektyvaus gydymo,  dėmesį skiriant kiekveno paciento ligos ar susirgimo atvejui, o ne šabloniniam gydymo modeliui.