2011 m. spalio 21 d. Lietuvos žaliųjų sąjūdis raštu kreipėsi į Lietuvos Respublikos aplinkos ministrą Gediminą Kazlauską ir Lietuvos Respublikos finansų ministrę Ingridą Šimonytę.  Nurodyti viešojo administravimo subjektai kreipimąsi gavo 2011 m. spalio 21 d. Nurodytu Kreipimusi LŽSP prašė nedelsiant sustabdyti kvietimą teikti paraiškas pagal 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-1.4-AM-09-K ir iš projektų finansavimo sąlygų tvarkos aprašo pašalinti konkurenciją pažeidžiantį ir diskriminuojantį projektų atrankos kriterijų.

                      Atsižvelgiant į tai, kad kvietimo teikti paraiškas galiojimo laikas yra ribotas, operatyvus viešojo administravimo subjektų reagavimas į LŽSP Kreipimąsi yra labai svarbus užtikrinant viešąjį interesą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945) 31 str. „Administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali ją pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie administracinės procedūros termino pratęsimą pranešama raštu arba elektroniniu paštu (kai skundas gautas elektroniniu paštu) ir nurodomos pratęsimo priežastys.“.

                      2011 m. gruodžio 2 d. LŽSP atsakymą į Kreipimąsi gavo tik iš Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija nepateikė jokios informacijos apie pradėtą administracinę procedūrą ar jos eigą.

Todėl Žaliųjų sąjūdis kriepėsi į Seimo kontrolierių įstaigą prašydamas nustatyti pažeidimą.

2012 m. sausio 11 d. Seimo kontrolierius konstatavo :”Lietuvos žaliųjų sąjūdžio atsakingojo sektretoriaus skundą dėl Viešojo administravimo įstatymo reikalavimų nesilaikymo pripažinti pagrįstu”.

Galime džiaugtis oficialiai patvirtinę Aplinkos ministerijos atmestiną požiūrį į jai skirtus kreipimusis. Metas imtis tai keisti!

Žaliųjų sąjūdžio informacijos biuras
+370 52 13 13 53
administracija@lzsp.lt