Seime parengtas ir netrukus Konstitucinį Teismą pasieks Seimo narių grupės kreipimasis dėl gegužės mėnesį Seime priimtos Žemės gelmių įstatymo pataisos, leidžiančios palikti ir laidoti žemės gelmėse toksiškas ir radioaktyviąsias medžiagas, neribojant jų kiekio.

Vienas iš kreipimosi iniciatorių Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas, Seimo narys Linas Balsys pasirašęs dokumentą teigė, kad šiandien galiojantis Žemės gelmių įstatymas akivaizdžiai prieštarauja LR Konstitucijai.

„Džiaugiuosi, kad kreipimąsi į Konstitucinį Teismą pasirašė net daugiau Seimo narių, nei reikalauja įstatymas. „Chevron“ ir su šia kompanija susijusių lietuviškų įmonių lobistų spaudimas Seimui buvo labai didelis. Dėl to galimai naftos pramonės spaudimo paveikti politikai, mano nuomone, priėmė antikonstitucines, pataisas, įteisinančias baisų dalyką – galimybę neribotais kiekiais laidoti ir palikti žemės gelmėse itin toksiškas medžiagas, kurios naudojamos hidraulinio ardymo technologijose. Įvairūs nepriklausomi mokslininkai jau yra įrodę, kad, anksčiau ar vėliau šios medžiagos pasieks ir užterš požeminio geriamojo vandens telkinius. Esu tikras, jog Konstitucinis Teismas, atsižvelgs į mūsų argumentus, objektyviai ir nešališkai įvertins šias pataisas ir pateiks savo autoritetingas išvadas“, – sakė L. Balsys.

Konstitucijos 54 straipsnyje įtvirtinta, kad valstybė rūpinasi natūralios gamtinės aplinkos, gyvūnijos ir augalijos, atskirų gamtos objektų ir ypač vertingų vietovių apsauga, prižiūri, kad su saiku būtų naudojami, taip pat atkuriami ir gausinami gamtos ištekliai. Įstatymu draudžiama niokoti žemę, jos gelmes, vandenis ir orą, daryti radiacinį poveikį aplinkai bei skurdinti augaliją ir gyvūniją.