Greit turėtų pasirodyti naujas, informatyvus žurnalas ekologine ir aplinkosaugine tematika ,,Saugu‘‘. Žaliąsias idėjas ir vertybes propaguojantys žurnalai dažnai informaciją pateikia sausai ir nepakankamai patraukliai plačiajai visuomenei. Žurnalo ,,Saugu‘‘ leidėjai nusprendė pasirinkti kitokį, ,,akiai patrauklesnį‘‘, tarptautinį pripažinimą jau pelniusių žurnalų ,,Nature‘‘ ir ,,National geographic‘‘ formatą. Spalvingas, kupinas nuotraukų žurnalas bus tarsi mažytė namų biblija, kur bus galima rasti viską: ir naudingų praktinių patarimų, ir ekologinių skaitinių, padedančių praplėsti akiratį bei suprantamai ir aiškiai pristatančių ekologišką pasaulėjautą paprastam vartotojui. ,,Lietuvos žaliųjų judėjimas‘‘ ir ,,Lietuvos Žaliųjų sąjūdžio‘‘ partija (LŽSP) galėtų įnešti svarų indėlį į žurnalo ,,Saugu‘‘ sklaidą ir plėtrą.

Žurnalas apie ekologiją ir aplinkosaugą ,,Saugu‘‘ – žaliosios vertybės prieinamos kiekvienam

,,Saugu‘‘ siekia, kad iš tiesų aplink mus būtų gera ir saugu gyventi. Žurnalo pirmtakė – Debros Lynn Dadd knyga ,,Saugi aplinka‘‘, sveikos ir ekologiškos gyvensenos vadovas, kuris išleistas ir lietuvių kalba. ,,Saugu‘‘ pagrindinis tikslas – populiarinti aplinkosaugos idėjas, formuoti pagrindiniais ekologijos principais grįstą kultūrą. Pagrindinės žurnalo temos: aplinkosauga ir ekologija, alternatyvioji energetika, naujausi mokslo pasiekimai ir laimėjimai. Žurnalo ,,Saugu‘‘ leidėjams buvo suteikta teisė spausdinti originalias NASA fotografijas. Žurnalo ,,Saugu‘‘ techninė redaktorė, Aplinkos mokslų magistrė, Inga Kaliakinaitė užtikrino, kad bus dedamos visos pastangos, kad nuotraukos būtų geriausios kokybės. Žurnalo leidėjai žada, kad skelbiami straipsniai bus atrenkami kompetentingų kritikų ir savo srities profesionalų, kad perduodamos žinios būtų ne tik įdomios, bet ir patikimos.

Ekologija – tai mąstymo ir gyvenimo būdas

Žaliosios idėjos neturėtų būti pristatomos siaurai, tik kaip ekologiškos ir subalansuotos mitybos propagavimas – tai ne tik ekologiškas maistas, bet ir ekologiškas gyvenimo būdas, – teigia I. Kaliakinaitė. – ,,Reikia gyventi ekologiškai. Pozicija turėtų būti ne mes ateisim ir padarysim, bet mes einam, matom, kas daros, ir norim tai pakeisti‘‘. Žaliojoje spaudoje retai surasi vertingos praktinės informacijos, kuri priverstų susimąstyti, praneštų ką nors nauja, pateiktų praktinius, namų sąlygomis lengvai pritaikomus pavyzdžius. ,,Saugu‘‘ bus orientuotas į praktinį pritaikymą. Viena iš intrigų, pavyzdžiui, galėtų būti sodos universalumas. ,,Saugu‘‘ pasisako už pagrįstą ir apgalvotą vartojimą – prieš nereikalingo ,,šlamšto‘‘, kuris galiausiai atsiduria šiukšlių konteineriuose ir prisideda prie namuose dulkančių rakandų kaupimą. Neveltui VŠĮ ,,Saugūs namai‘‘ veikla nukreipta į ekologinio sąmojingumo ugdymą. ,,Juk nebūtina kiekvienam turėti po mašiną ir kasdien traukti apsipirkti – dažnai per nuolatinį skubėjimą nebelieka tikro bendravimo su šeima. Mes prarandame tikrus ir tvirtus tarpusavio ryšius ir tradicijas‘‘ – atviravo I. Kaliakinaitė. – ,,Saugu‘‘ stengsis padėti rasti išeitį ir į daug ką žvilgtelti kitaip‘‘. Naujų šeimos tradicijų kūrimas ir senų grąžinimas – geriausia vizitinė kortelė, norint suprasti ir saugoti aplinką. Pasak I.Kaliakinaitės, ,,Tėvai turi bendrauti su vaikais, juos sudominti į pasaulį žvelgti kitaip, draugiškai ir supratingai, ne tik vartotojiškai. Tinkama žinių sklaida labai svarbi. ,,Saugu‘‘ gali būti puikus kompensacinis mechanizmas‘‘.

LŽSP galimas indėlis į žurnalo ,,Saugu‘‘ plėtrą

Šiuo metu ,,Saugu‘‘ autoriams labai trūksta informacijos apie Lietuvą, aplinkosaugos ir ekologijos padėtį Lietuvoje. Ypač iš žaliųjų judėjimų ir grupių – jų pasisakymų, nuomonės, atradimų, esamos situacijos analizės. I. Kaliakinaitė net neabejoja, kad ,,Saugu‘‘ galėtų būti naujas, patrauklus ir informatyvus LŽSP oficialus leidinys. Taip būtų galima ,,nušauti du zuikius‘‘. Žaliųjų vertybių sklaida visuomenėje yra vienas iš svarbiausių besikuriančios LŽSP uždavinių. Vienas iš greičiausių būdų pasiekti potencialų ,,žaliąjį‘‘ vartotoją yra ,,žaliosios‘‘ informacijos pateikimas tikslinei vartotojų grupei laisvai prieinamoje spaudoje. ,,Saugu‘‘ galėtų būti LŽSP media kanalas, teikiantis informaciją minimaliais kaštais. Juo labiau, kad atsiliepimai apie ,,Saugu‘‘ yra labai geri. Tikslinis skaitytojas – jaunas ir iniciatyvus (25-40 metų), išsilavinęs, besidomintis ekologija ir aplinkosauga. LŽSP tereikia ištarti ,,Taip‘‘.

Žurnalą ,,Saugu‘‘ galima įsigyti knygynuose, prekybos centruose ir ekologiškų prekių parduotuvėse.

Dėkojame už pokalbį ir suteiktą vertingą informaciją žurnalo ,,Saugu‘‘ techninei redaktorei Ingai Kaliakinaitei

Nuotraukoje: ,,Saugu‘‘ techninė redaktorė Ingai Kaliakinaitė

1 comment

  • tomonzo

    Idėja gera, bus įdomu paskaityti.

Comments are closed.