Baltarusija, vystydama savo atominę elektrinę Astrave, pažeidė Espoo konvenciją. Tokią išvadą viešai paskelbė Jungtinių Tautų Poveikio aplinkai įvertinimo tarpvalstybiniame kontekste konvencijos (žinomos kaip Espoo) Įgyvendinimo komitetas Ženevoje. 

Lietuva skundą dėl Baltarusijos veiksmų atitikties Espoo konvencijos nuostatoms statant atominę elektrinę Astrave pateikė dar 2011 metų birželį. Šis klausimas buvo svarstytas net trijuose Espoo Įgyvendinimo komiteto posėdžiuose. Viename iš jų dalyvavo abiejų šalių – Baltarusijos ir Lietuvos – delegacijos.

„Reikalaujame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė garsiai pareikštų, kad Lietuva ne tik reikalauja iš Baltarusijos deramos informacijos apie statomą elektrinę, bet ir išreikštų poziciją prieš atominių elektrinių statymą visame Baltijos jūros regione. Jos neturėtų būti plėtojamos nei Astrave, nei Kaliningrade, nei Visagine“, – sakė Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas, Seimo narys Linas Balsys. Jo teigimu, Lietuvos valdžia taip pat kuo skubiau turėtų imtis konkrečių veiksmų įgyvendinant referendume Lietuvos žmonių pareikštą valią nestatyti naujos atominės elektrinės Lietuvoje.

„Bandymai šiuo metu atgaivinti diskusijas apie tokios elektrinės „naudą“ Lietuvos viešojoje erdvėje yra ne tik nepagarba Lietuvos žmonėms, bet ir įžūlus mūsų įstatymų bei tarptautinės Aarhuso konvencijos pažeidimas“, – sakė L. Balsys.

Espoo Įgyvendinimo komitetas, išnagrinėjęs Lietuvos skundą, konstatavo, kad Baltarusija pažeidė Espoo konvenciją nuslėpdama parengtą poveikio aplinkai vertinimo dokumentaciją ir nesuteikdama realios galimybės Lietuvos visuomenei dalyvauti šiame procese bei tinkamai neinformuodama valstybės apie priimtą sprendimą dėl aikštelės atominės elektrinės statybai Astrave parinkimo. Pripažinta, kad Baltarusija ne tik laiku nepateikė Lietuvos ekspertams ir visuomenei atnaujintos poveikio aplinkai vertinimo dokumentacijos, bet taip pat galutinis dokumentas apie poveikį aplinkai skyrėsi nuo pirminio.

Espoo komitetas pritarė Lietuvos siūlymui, kad Baltarusija turėjo surengti pakartotinus viešuosius svarstymus dėl Astravo atominės elektrinės, skirtus Lietuvos visuomenei bei atsakyti į visus jos rūpimus klausimus.