Pareiškimas dėl nepatenkinamos gyvūninių atliekų tvarkymo padėties Lietuvoje

Pastaruoju metu partija „Lietuvos žaliųjų sąjūdis“ gauna nemažai pranešimų apie grėsmes žmonių sveikatai ir aplinkosaugai, kylančias dėl šalyje netinkamai tvarkomų gyvūninės kilmės atliekų. Akivaizdu, kad Lietuva dar neseniai rūpestingai vykdžiusi ES reikalavimus, šiuo metu daro daug pražangų. Mėsos gamyklos, verslininkai, pavieniai ūkininkai, naudodamiesi valdžios neveiklumu, nustojo paisyti sanitarijos bei veterinarijos reikalavimų.

Žaliesiems yra žinoma, kad kai kurie didieji Lietuvos paukštynai ir mėsos perdirbimo įmonės gyvūnines atliekas bando tvarkyti neturėdami įrengimų, privalomų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus (EB) Nr. 1069/2009 ir Nr. 142/2011. Tokiu būdu į dirvą išpilami nenukenksminti šalutiniai gyvūniniai produktai, galintys sukelti įvairias infekcijas ir ligas. Dalis skerdyklų ir gyvulių augintojų turimus šalutinius gyvūninius produktus (žarnas,  gaišenas, kraują, t.t.) smulkina bei neteisėtai išpila į laukus.

Nesilaikant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų yra šalinamas ir skerdimo įmonių veikloje susidarantis kraujas. Šis gyvulių kraujas kartu su mėšlu išpilamas į laukus, o tai irgi kelia grėsmę žmonių bei gyvūnų sveikatai. Gaunami pranešimai, kad už nedidelį užmokestį kai kurios įmonės teikia fiktyvius dokumentus, patvirtinančius šalutinių gyvūninių produktų sutvarkymą, nors iš tikrųjų tos atliekos neteisėtai naikinamos arba parduodamos.  Žinomi atvejai, kai iš prekybos įmonių maistui netinkamus produktus surenka atsitiktinės įmonės, kurios atliekas naikina netinkamu būdu arba pakartotinai parduodamos žmonių maistui Lietuvoje bei kaimyninėje Baltarusijoje.

Atkreipiame dėmesį, kad Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba neatlieka tinkamos šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo kontrolės. Todėl atsiranda prielaidos slėpti, neteisėtai naikinti, neteisėtai parduoti ar kitaip tvarkyti susidarančius šalutinius gyvūninius produktus. Dėl nepakankamos apskaitos, valstybės institucijos nežino faktiškai susidarančio šalutinių gyvūninių produktų kiekio.

Partija „Lietuvos žaliųjų sąjūdis“ reikalaus ir ryžtingai sieks pakeisti susiklosčiusią padėtį. Mes reikalausime, kad valdžios institucijos nustotų nuolaidžiauti pažeidėjams, o informacija apie pavojingus žmonėms pažeidimus ir veikas nebūtų slepiama nuo piliečių. Mes reikalausime, kad šalyje būtų vykdomas nuolatinis proceso monitoringas, kaip to reikalauja teisės aktai.

Partija „Lietuvos žaliųjų sąjūdis“ kviečia Lietuvos gyventojus bendradarbiauti – nebūkime abejingi savo sveikatai ir ateičiai! Užkirskime kelią pažeidimams!

Politinės partijos „Lietuvos žaliųjų sąjūdis“ Valdybos vardu

Partijos pirmininkas Juozas Dautartas