Lietuvos žaliųjų partijos vasaros sąskrydžio metu vykusiame Vilniaus skyriaus susirinkime išrinktas naujas skyriaus pirmininkas. Juo tapo pokyčių valdymo ir socialinės atsakomybės ekspertas Mindaugas Galiauskas.

mindaugas-galiauskas

Naujojo pirmininko planuose – bendruomenės įtraukimas į miesto valdymą, būsto prieinamumas, naujas miesto gerovės matavimas, aplinkai draugiško transporto plėtra, pasirengimas artėjantiems savivaldos rinkimas bei daugelis kitų klausimų. „Sparčiai augantis Vilniaus miestas turi pereiti prie tvaraus vystymosi ir mano tikslas – paspartinti šį perėjimą“ – teigia Mindaugas Galiauskas.

Vilniaus skyriui M. Galiauskas planuoja ir vidinius pokyčius, kurie apims skyriaus narių tinklo stiprinimą, ryšių su bendruomene skatinimą ir lengvesnį mobilizavimąsi. „Skyriuje iš tiesų gausu kompetentingų ir įvairias sritis išmanančių ekspertų, tačiau kartais pasigendama aktyvumo, jų įsitraukimo į viešą diskusiją. Todėl vienas iš mano prioritetų – skatinti narius aktyviau skleisti idėjas ir teikti sprendimus Vilniaus miestui aktualiausiais klausimais“ – pabrėžia M. Galiauskas.

Mindaugo Galiausko kandidatūrą palaikė ir iki šiol skyriaus pirmininko pareigas ėjęs Renatas Miškinis – „atsižvelgiant į turimą išsilavinimą, darbo patirtį, komunikavimo įgūdžius, žaliosios politikos supratimą ir motyvaciją, Mindaugas Galiauskas yra puikus kandidatas šioms pareigoms užimti. Džiaugiuosi, kad išliks skyriaus veiklos tęstinumas ir skyrių koordinuos tikrai patyręs, motyvuotas, idėjinis žmogus“.

Renatas Miškinis atsistatydino iš pirmininko pareigų dėl pasikeitusios gyvenamosios vietos. „Per mano pirmininkavimo laikotarpį kai kuriuos dalykus pavyko įgyvendinti, kai kurių taip ir nespėjau, tačiau svarbiausia, kad turėjau galimybę bendrauti ir nemažai nuveikti su įdomiais, pilietiškais, savo miestą mylinčiais bendraminčiais. Man tai buvo tikrai vertinga patirtis“ – teigia R. Miškinis.

img_2993