Prabėgus vos kelioms dienoms po visuomenę sutelkusio Labanoro žygio, pakiliai dvasiai nė nespėjus atslūgti, Aplinkos ministras nusprendė – kitais metais valstybinių miškų pagrindinių kirtimų norma bus 2 proc. didesnė nei iki šiol galiojusi. Nors Vyriausybė siūlė normą didinti net 6 proc., tokio ministro manevro nelaikau kompromisu. Veikiau bandymu išsisukti iš padėties išpešant bent kiek naudos.

Dabartinėje situacijoje bet koks miškų kirtimų didinimas gali būti žalingas, todėl negalime leistis į jokius kompromisus. Lietuvos žaliųjų partijos nuomone, kirtimų norma negali būti didinama nė dešimtadaliu procento, bent jau kol nebus atsakyta į esminius su tolesne miškų valdymo politika susijusius klausimus.

Visuomenės neįtikina argumentai apie medienos tūrio prieaugį. Ypač, kai patys miškininkai teigia, jog skaičiai, kuriais žongliruoja valdantieji, neatitinka realybės. Beveik 20 tūkst. žmonių pasirašė peticiją, kurioje reikalaujama atšaukti sprendimą didinti valstybinių miškų kirtimus, šiuo metu peticija svarstoma Vyriausybėje. Dar 1,5 tūkst. piliečių susitelkė žygyje Labanoro girioje, tad akivaizdu, kad visuomenei reikia atsakymų. Todėl visų pirma, Aplinkos ministerija turėtų inicijuoti nepriklausomą ekspertinį miškų būklės vertinimą.

Vis dar neišspręstas klausimas dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir žemės reformos, dėl kurios daugiau nei 150 tūkst. ha miškų neturi nei valstybinio, nei privataus šeimininko. Nėra aišku, kaip šis klausimas paveiks bendrą miškų balansą.

Kokius sprendimus ministerija planuoja priimti dėl kirtimo būdų? Ar bus mažinamos plynųjų kirtimų apimtys? Ar kirtimai bus didinami tik ūkiniuose ar ir kito tipo miškuose? Visuomenės gretose kyla nerimas dėl saugomų teritorijų, kurios iki šiol, panašu, nebuvo saugomos, kuo įsitikino ir žygio Labanore dalyviai – ištisomis plynėmis virtę nuostabūs pušynai. Tad ar kirtimų normos padidinimas reikš, kad Labanoro giria ir toliau bus verčiama dykyne?

Ir kada gi visuomenė bus pilnavertiškai įtraukta į sprendimų priėmimą? Pats ministras dar rugsėjį pripažino – „klausimas nebuvo deramai pristatytas visuomenei“. Tačiau ar po tokių teiginių buvo imtasi bent kokių veiksmų? Minia žmonių iš visos Lietuvos atvyko į Labanoro girią, kad atkreiptų valdžios dėmesį į realią padėtį miškuose. Visuomenei rūpi miškų ateitis, tačiau ar rūpi Aplinkos ministerijai? Šis žygis buvo puiki proga sprendimų priėmėjams užmegzti dialogą su visuomene, tačiau vietoje to, ministerija nė nesulaukusi kol žygio dalyvių pėdsakai girioje atauš, priėmė savo sprendimą.

Remigijus Lapinskas yra Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas.

Leave a comment