Pasaulio biomasės energetikos asociacijos Generalinė asamblėja dar vienai kadencijai organizacijos prezidentu išrinko Lietuvos žaliųjų partijos pirmininką, atsinaujinančios energetikos ekspertą, Lietuvos biomasės energetikos asociacijos „Litbioma“ valdybos narį Remigijų Lapinską.

Ketvirtus metus pasaulinei asociacijai vadovausiančio R. Lapinsko teigimu, į organizacijos vadovo postą jį atvedė sėkminga Lietuvos istorija biomasės energetikos sektoriuje.

„Kasmet centriniame šilumos tiekimo sektoriuje sutaupome maždaug 200 mln. eurų, tapome mažiau priklausomi nuo iškastinio kuro, t. y. importuojamų dujų. Drįstu teigti, kad biomasės energetikos sektorius tapo vienu iš ekonomikos variklių – metinė apyvarta viršija 400 mln. eurų, sukurta maždaug 7 500 darbo vietų“, – sakė R. Lapinskas.

Biomasė, kaip atsinaujinančios energijos šaltinis, prisideda ir prie anglies dvideginio emisijų mažinimo. Asociacijos „Litbioma“ duomenimis, dėl perėjimo prie biomasės energetikos nuo 1997 m. CO2 emisijų kiekis centriniame šilumos ūkyje sumažėjo 60 proc. „Jau ne tik dėl mokslininkų perspėjimų apie klimato kaitos keliamas grėsmes, bet ir dėl realiai jaučiamos sankirtos su šio proceso padariniais, turime atsigręžti į atsinaujinančią energetiką ir visomis įmanomomis priemonėmis skatinti jos plėtrą. Kadangi buvau išrinktas dar vienai kadencijai, tęsiu pradėtus darbus – skatinsiu aktyvesnę kovą su klimato kaita, iškastinio kuro atsisakymą ir perėjimą prie biomasės energetikos, Lietuvą reprezentuosiu kaip sėkmės istoriją ir sektiną pavyzdį“, – teigė R. Lapinskas.

Pasak jo, reikia toliau tęsti mokslinius tyrimus ir bandymus, siekiant šilumos ir elektros gamybai naudoti daugiau žemės ūkio atliekų, kurių nekontroliuojamas deginimas daugelyje šalių sukelia didžiulę oro taršą, kenkia klimatui. Dar viena sritis, kurioje reikalingas proveržis, R. Lapinsko teigimu, yra biodegalų transportui iš ne maistui skirtų žaliavų – šiaudų ar medienos – gamyba bei biodujų gamybos, kaip būdo atsikratyti biodegraduojančiomis žemės ūkio ar maisto pramonės atliekomis, plėtra.