DSC01049Gyvūnų globos ir gerovės srityje dirbančioms organizacijoms problemų ir iššūkių nestinga, todėl septynios organizacijos susivienijo dėl bendro tikslo – centralizuoto teisinės ir operatyvinės pagalbos teikimo. Tolesnį bendradarbiavimą organizacijos įtvirtino pasirašydamos memorandumą.

Susitarimą dėl centralizuotos teisinės ir operatyvinės pagalbos teikimo inicijavo Lietuvos žaliųjų partijos Gyvūnų gerovės grupė, kurios pirmininkė Anželika Rimševičė teigia, kad gatvėje radus gyvūną, itin sunku sulaukti pagalbos: visų pirma, žmonės nežino kur kreiptis, skambina bendruoju pagalbos telefonu, o atsiliepę operatoriai neretai patys nežino kur žmones nukreipti. Negana to, net ir kreipusis į gyvūnų globos įstaigas, susiduriama su problema  – šios organizacijos nuolat perpildytos ir  dažnai nepajėgia priimti naujų gyvūnų. Pagrindinis susivienijimo tikslas – išspręsti šią problemą, sukuriant sistemą, kuri leistų operatyviai suteikti pagalbą gyvūnams, nesukeliant papildomų problemų jį radusiam žmogui. „Siekiant sukurti efektyviai veikiančią sistemą, yra būtina tobulinti teisinę bazę bei šviesti visuomenę”  –  pastebi Anželika Rimševičė.

Susivienijimo iniciatoriai teigia, kad asociacija, kuri vienytų visas dėl gyvūnų gerovės dirbančias jėgas, leistų ne tik keistis sukaupta patirtimi, bet ir koncentruotis į opiausias problemas, pasitelkti teisininkų pagalbą, kurie padėtų dirbant su valstybinėmis organizacijomis ir ruošiant egzistuojančios įstatyminės bazės tobulinimą bei veiksnumo įgalinimą.

Anot memorandumo iniciatorės, Lietuvos žaliųjų partijos Gyvūnų gerovės grupės narės Jūratės Karasevičienės, viena pagrindinių problemų yra visuomenės požiūris į silpniausias ir pažeidžiamiausias visuomenės dalis, tarp kurių ir gyvūnai. „Jie traktuojami kaip žmogaus buities papuošalas ir pinigai skiriami tik jų utilizavimui, kai pradeda trukdyti vartotojiškos visuomenės sampratai. Dėl pagrindinių principų ir sistemos nebuvimo, dažnai dirbama tik su pasekmėmis – per šventes visi skuba į prieglaudas su dovanų maišeliais, o tarp švenčių saujelė entuziastų dirba be poilsio, kad smurtas prieš gyvūnus mažėtų, kad butų suteikiama bent minimali pagalba sterilizacijos, gydymo ir naujų šeimininkų paieškos srityse” – mintimis dalinasi Jūratė Karasevičienė.

Didžiausios gyvūnų gerove suinteresuotos organizacijos – „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“, „Lesė”, „Naminukai“, „SOS gyvūnai“, „Trys paršeliai“ bei „Tautmilės globa”, įsipareigojo aktyviai dalyvauti sprendžiant operatyvinės pagalbos gyvūnams klausimą, remti gyvūnų globa suinteresuotų organizacijų vienijimą, keistis aktualia informacija, rengti susitikimus, diskusijas ar kitus renginius. Susitikimo metu taip pat buvo įsteigta iniciatyvinė grupė, kuri plėtos greitosios pagalbos gyvūnams sistemos idėją ir koordinuos kuo spartesnį jos įgyvendinimą.