IMG_9655

Ketvirtadienį steigiamojo susitikimo metu buvo įkurtas Lietuvos žaliųjų partijos Vilniaus rajono skyrius. Skyriaus pirmininku tapo ilgametis Vilniaus policijos pareigūnas Eugenijus Vavilovas, ėjęs vadovaujančias pareigas ekonominių nusikaltimų tyrimų skyriuje. Jo pavaduotoju paskirtas įvairių ne pelno siekiančių socialinių bei ekologinių projektų iniciatorius, verslininkas Valerianas Kijevičius.

Susitikimo metu buvo apibrėžti pagrindiniai skyriaus tikslai ir prioritetai, skyriaus nariais tapo rajono aktualijas išmanantys patyrę specialistai bei jauni vietos profesionalai. Naujojo skyriaus pirmininkas Eugenijus Vavilovas pabrėžia – „Vilniaus rajone problemos, su kuriomis reikia kovoti ir kurias reikia viešinti, yra ignoruojamos, todėl rajonui ypač reikalingas Lietuvos žaliųjų partijos skyrius. Laikas nutraukti rajone daugelį metų vyraujančios partijos dominavimą“ – teigia E. Vavilovas. Skyriaus pirmininko teigimu, rajone daugiau dėmesio turi būti skiriama bendruomenės švietimui. Spręstinu klausimu laiko piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi.

„Švietimas, einantis išvien su mokslu ir verslu, yra kertinė sritis, apie kurią reikia kalbėti ne tik valstybiniu mastu, bet ir rajonų kontekste. Vilniaus rajone turi būti užtikrinamas pakankamas skaičius darželių bei mokyklų, kokybiškas išsilavinimas teikiamas visoms tautinėms grupėms, turi būti įkurta ir kiekvienam gabiam vaikui prieinama gimnazija, akcentuojanti sustiprintą kalbų mokymą“ – spręstinas rajono problemas vardina pirmininko pavaduotojas V. Kijevičius.

Steigiamojo susirinkimo metu, skyriaus narius sveikino Remigijus Lapinskas, Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas. „Jauna, bet perspektyvi Lietuvos žaliųjų partija sparčiai auga tam, kad galėtų užtikrinti piliečių interesus visos Lietuvos mastu. Džiaugiamės, kad prie mūsų gretų prisidėjo ir Vilniaus rajonas. Skyrių subūrė aktyvūs įvairių sričių specialistai, o skyriaus vairas patikėtas į kompetentingo žmogaus rankas, todėl galime būti tikri, kad greitu metu išgirsime apie pozityvius pokyčius ir nuveiktus puikius darbus Vilniaus rajono labui“ – savo lūkesčiais dalinasi Remigijus Lapinskas. Partijos pirmininko teigimu, visiems Lietuvos rajonams svarbi verslo plėtra, todėl žaliasis verslas, jo siūlomos alternatyvos energetikoje, maisto gamyboje, atliekų perdirbime bei kitose srityse, galėtų būti plėtojamos ir šiame krašte.

Per artimiausius du metus Lietuvos žaliųjų partija planuoja įkurti per 40 skyrių įvairiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose.

IMG_9642