Lietuvos žaliųjų partijos platinamą peticiją kritikuojančią Vyriausybės sprendimą didinti valstybinių miškų kirtimo normą per kelias dienas nuo jos paskelbimo pasirašė daugiau nei 1,5 tūkstančio valstybės miškų likimu susirūpinusių žmonių. Peticijoje reikalaujama atšaukti priimtą sprendimą kirtimų normą padidinti 6 proc.

Anot peticijos iniciatorių, kirtimų norma turi užtikrinti savalaikį ir racionalų medienos panaudojimą, miško apsauginių ir socialinių funkcijų bei biologinės įvairovės išsaugojimą, tvarų šalies ar regiono ekonominių reikmių tenkinimą. „Deja, dabartinis Vyriausybės nutarimas didinti kirtimus prieštarauja tokiems tikslams. Miškų ūkio sektorius negali būti vertinamas tik iš ekonominės perspektyvos. Lietuvos miškų ateičiai ypač svarbūs sprendimai privalo būti priimami  atsižvelgiant į aplinkosauginius poreikius“ – teigiama peticijoje.

Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas Remigijus Lapinskas piktinasi aplinkos ministro reakcija po Seime šiuo klausimu organizuotos spaudos konferencijos ir reikalauja daugiau skaidrumo priimant visuomenei svarbius sprendimus. „Turi vykti vieša diskusija su specialistais, mokslininkais, visuomene, kuri suinteresuota Lietuvos miškų išsaugojimu. Akivaizdu, kad visuomenė prieštarauja didesniems miškų kirtimams, juk tokiu būdu mes alintume savo miškus be ypatingos naudos savo šaliai ir ekonomikai, kadangi didelė medienos dalis yra eksportuojama, o ne apdirbama Lietuvos fabrikuose. Tačiau panašu, kad visuomenės nuomonė ministrui nė motais. Belieka tikėtis, kad aktyvus žmonių įsitraukimas pasirašant peticiją paskatins aukštesnius valstybės vadovus imtis atitinkamų veiksmų“ – sakė R. Lapinskas.

Konferencijoje R. Lapinskas abejojo ir Aplinkos viceministro kompetencija dėl skleidžiamų neracionalių argumentų – neva sprendimą didinti kirtimų normą lėmė kylančios biokuro bei galimai brangsiančios šildymo kainos. „Visų pirma, dėl biokuro miškai nėra kertami, jo gamybai tinkama mediena sudaro tik apie 16 proc. visų medienos pardavimų; antra, Miškų ūkio konsultacinės tarybos posėdyje (kuriame priimtais sprendimais ir rėmėsi Vyriausybė)  buvo pateikta rekomendacija didinti visai ne biokurui naudojamos medienos kirtimus. Trečia, bendroje šilumos kainoje biokuras sudaro vos 25-30 proc., tad jo kainos kilimas neturės didelės įtakos šildymo kainoms“ – teigia peticijos autoriai.

2018 m. rugpjūčio 8 d. LR Vyriausybė priėmė sprendimą 6 procentais didinti metinę valstybinių miškų kirtimų normą penkiems metams (2019 – 2023 m.), t. y. leidžiamą kirsti valstybės miško plotą padidinti nuo 11 168 ha iki 11 850 ha.

Pasirašyti peticiją galite čia.

Leave a comment