Žaliųjų ir aplinkosauginės organizacijos, sunerimusios dėl šių metų spalio 31 d. Lietuvos Respublikos Seimo plenariniame posėdyje numatomo tvirtinti Miškų įstatymo 4 ir 11 straipsnių papildymo, išreiškia didelį susirūpinimą dėl miškų urbanizacijos grėsmės. Įstatymo papildymas įteisintų buvusių sodybų miškuose atkūrimo galimybę. Žaliuosius ypač neramina tokių sodybų atkūrimo proveržis laisvose likusiose paežerėse ir kitose gražiausiose gamtos vietose.

Todėl šių metų spalio 30 d. 12 val. prie LR Seimo organizuojamas protestas, kurio metu bus įteiktas protesto dalyvių pasirašytas raštas, reikalaujantis, kad Seimo nariai nepritartų  siūlomam įstatymo projektui, atversiančiam galimybę miškų naikinimui ir urbanizacijos plėtrai juose.

Kaip teigė viena iš akcijos organizatorių Lietuvos žaliųjų sąjūdžio pirmininko pavaduotoja Virginija Vingrienė, buvusių sodybų atstatymas be reikiamų teisinių saugiklių, juo labiau – dar ir suteikiant galimybę  jas vėliau parduoti, sukuria prielaidas piktnaudžiavimui, dėl to bus ne tik pakenkta miškų ekosistemoms, bet ir visiškai apribojama galimybė visuomenei prieiti prie gamtos išteklių.

Pasak Virginijos Ving

rienės įstatymo projekte nėra aiškiai įvardijama, kokiu būdu bus įrodyti sodybų miške buvimo faktai, be to, nenumatyti jų atkūrimo, komunikacijų tiesimo, atliekų šalinimo reikalavimai. Todėl baiminamasi, kad atkūrus sodybas ir pradėjus tiesti komunikacijas bei kelius, bus iškirsti nemaži miškų plotai, o nesutvarkius komunalinių atliekų išvežimo, miškai pasipildys naujais nelegaliais sąvartynais.

Kaip alternatyvą, kompensuojant praradimus buvusių sodybų savininkams, žalieji ir kitos  aplinkosauginės organizacijos siūlo priimti sprendimą turimas miško valdas, kuriose kažkada buvo sodybos, iškeisti į sklypelius laisvoje žemės ūkio paskirties žemėje, leidžiant jiems ten įsikurti.

Kontaktinis asmuo:
Virginija Vingrienė
Lietuvos žaliųjų sąjūdis pirmininko pavaduotoja
Tel.: 861067245
media@lzsp.lt