Savivaldos rinkimų išvakarėse Molėtų rajono politinėje padangėje prisistato atsinaujinęs Lietuvos žaliųjų partijos (ne valstiečių – tai pabrėžiama kategoriškai!) Molėtų skyrius, kuriam ėmėsi vadovauti molėtiškė Virginija Bareikienė. Jauna moteris, kuriai patikėtas skyriaus vadovo postas, į klausimą, kas ir ko atvedė į politiką, atsakė retoriniu klausimu – o kas, jeigu ne mes, ne dabar?

– Mūsų skyrius nedidelis, bet jis tampa tvirta augančios Lietuvos žaliųjų partijos  dalimi. Nors kol kas dar negalime pasigirti didele narių gausa, bet galime girtis kokybe. Skyriaus politiką formuoja prof. Vytautas Nekrošius, Benjeminas Zelkevičius, Vaidas Šimulynas ir daugelis kitų, norinčių, kad mūsų krašte gyventi būtų geriau, patogiau, saugiau, krašto žmonių, – sakė Virginija, pati būdama partijos naujokė.

virginija-bareikiene

Molėtų skyriaus pirmininkė Virginija Bareikienė

– Kodėl pasirinkote būtent Žaliųjų partiją?

– Tai švarių rankų politinis darinys, kuriame deklaruojama ne tik švari aplinka, politika, bet ir ekologija, vartotojiškumo mažinimas, kas labai aktualu mūsų kraštui, turinčiam savo gamtinius išteklius, kuriuos turime saugoti. Esame už švarią aplinką ir švarią politiką. Žmonės dažnai sako, politika – nešvarus reikalas, geriau neprasidėti, bet mes galime ir privalome tai keisti.

– Deklaracija – privalome keisti – su pretenzija. Nuo ko viską pradėsite?

– Pradėti visų pirma reikia nuo savo miestų ir miestelių bendruomenių, nes miestas, rajonas, savivaldybė pirmiausia yra ta mūsų Lietuva, kurioje mes gyvename ir kurią kuriame. Nebepakanka būti vien nepatenkintais ir priekaištaujančiais. Kad ir kaip populistiškai tai skamba, bet turime išdrįsti veikti patys, turime patys kurti Molėtus, Lietuvą, kur iš tiesų būtų gera gyventi mums patiems, mūsų vaikams, tėvams, kaimynams. Kur iš tiesų visi būtume lygūs, o buvimas „valdžioje“ būtų ne būdas garantuoti ten esančiųjų gerovę, o pareiga dėl savo krašto ir jo žmonių. Šiandien tai skamba kaip utopija. Bet tai priklauso nuo mūsų pačių, mūsų neabejingumo, drąsos, sąžiningumo ir pasirinkimo…

– Į savivaldos rinkimus eisite savarankiškai?

– 2019-ųjų metų Savivaldybių Tarybų rinkimuose nusprendėme palaikyti Visuomeninį rinkimų komitetą „Molėtai kartu“, nes tikime, kad šis komitetas gali būti kelias į pokyčius, kurių taip laukia mūsų kraštas. Netolimoje ateityje tikimės augti į stiprią partiją, kuri turės savo pozicijas ir mūsų krašte.

– Kokius pokyčius, dalyvaudami visuomeniniame rinkimų komitete, numatote savo programinėse nuostatose, kurios, tikėtina, suformuluotos ir bendros?

– Dešimtmetį gyvenu Molėtuose, mat esu dzūkė iš Lazdijų, per tuos metus daugelis dalykų nepajudėjo į priekį, nors negalima teigti, kad niekas mūsų rajone, mieste nesikeičia. Mes pastebime, kad naujos iniciatyvos rajono valdžioje sau kelią randa sunkiai, esama baimių, įsitikinimų, kad ilgus metus rajonui vadovaujanti partija žino geriausiai, todėl jai prieštarauti nevalia. O taip tikrai nėra, mes manome kitaip. Jeigu norime gyventi Molėtuose, Lietuvoje, privalome eiti į priekį ne žodžiais arba planais, bet realiais žingsniais ir greitai. Pradėti nuo kritikos esamai valdžiai nesirengiame, nes tai nedoras kelias, mes norime patys prisistatyti ir pareikšti, jog dirbsime pagal realią programą, kad gyvenimas čia gerėtų ne dešimtmečiais, bet žymiai greičiau. Žaliųjų partijos skyrius nesame tik bebalsis komiteto „Molėtai kartu“ narys, turime savo programines nuostatas, kurių pagrindas – suderintos pozicijos. Mūsų pagrindinis dėmesys skiriamas – gamtinių išteklių puoselėjimui, saugojimui ir tausojimui bei švietimui ir šeimai. Idėja: Molėtai – puiki vieta gyventi šeimai ir auginti vaikus. Tikslas – optimalus mokyklų tinklas, mokytojų kompetencijų ugdymas, neformalaus švietimo ir visos dienos užimtumo galimybių plėtra visame rajone. Visam tam užsidirbti turime drąsinti žmones dalyvauti projektinėje veikloje, kuri mūsų rajone nepakankamai išnaudojama. Juk ir vaikų kultūrinei raiškai daugybė projektų, kuriuos finansuoja įvairūs šaltiniai.

– Nebijote prarasti savo išskirtinumą įsilieję į visuomeninio komiteto sudėtį, juk rinkimuose būsite viename sąraše?

– Ne. Po vieną mes dar maži, o suvieniję jėgas galime pasiekti daug ir, tikiu, pasieksime. Nuosaikumas nėra vertybė politikoje. Mes ateiname su dideliu noru keisti, sakyčiau, stagnacinę rajone sistemą, kurioje viskas sudėliota kol kas nejudamai, piramidės principu. Atvirai pasakius, patogaus gyventi šeimai krašto kūrimo idėja jau pradėta įgyvendinti, tačiau natūraliai viskas trunka nedovanotinai ilgai. Mes suprantame, kad švietimo sistemą savivalda įtakoti gali mažai, bet ikimokyklinį tinklą, kokį mes turime, galbūt net pavyzdinį kitiems, tokio niekur kitur nėra, privalu išlaikyti ir populiarinti bei dar tobulinti. Sistemingai dirbti reikia link to, kad šeima turėtų kur praleisti kokybiškai laisvalaikį, praturtinti savo vidinį pasaulį ne tik sukomercintoje aplinkoje – dirbti dėl savo krašto žmonių. Juk geriausia krašto reklama – čia gyvenantys laimingi žmonės – pirmiausia mūsų žmonės, o tik paskui kiti. Tai mūsų siekis, kuriam turime labai realią programą, kaip ir kitoms, ne mažiau svarbioms, sritims. Beje, Lietuvos žaliųjų partijos Molėtų skyrius – atviras visiems, kurie nebijo veiklos, moka ir gali drąsiai reikšti mintis ir dirbti, esame atviri idėjoms, naujiems nariams. Mes subūrėme grupelę žmonių, kurie turi atsakingus darbus, pakankamai daug veiklos, bet norinčius, kad šis kraštas keistųsi, randančius laiko mūsų visų ateičiai. Tai tvirta pretenzija stagnaciją keisti į jauną, veržlią, šiuolaikišką politiką, kuri skirta ne sau, o visiems. Mes ateiname dirbti dėl paties Molėtų krašto, jo žmonių, šeimų ir vaikų.

Spausdinta Molėtų krašto laikraštyje “Vilnis” 2018 m. gruodžio 21 d. Nr. 97 (8171). Politinė reklama bus apmokėta iš Lietuvos žaliųjų partijos sąskaitos. Užsakymo Nr. VIL 015393

 

moletu-skyrius

Leave a comment