Lietuvos žaliųjų partijos atstovai kartu su Kaišiadorių bendruomene surengė piketą už ilgaamžių ąžuolų išsaugojimą. Vienus seniausių miesto ąžuolų užsimota iškirsti dėl planuojamos greta įsikūrusių Kaišiadorių socialinių paslaugų centro nakvynės namų rekonstrukcijos ir plėtros. 

„Ąžuolai, augantys čia beveik šimtmetį, buvo pasodinti Lietuvos valstybės atkūrimo dešimtmečio paminėjimo proga 1928 metais“, – sako piketo organizatoriai.

„Norime, kad medžių kirtimas taptų išimtiniu įvykiu, bet ne įprastu reiškiniu. Manome, kad Kaišiadorių rajono savivaldybė turėtų išsamiau svarstyti ir įvertinti situaciją bei galimas alternatyvas prieš nusprendžiant kirsti senuosius medžius. Senieji medžiai yra auginti ne vienos Kaišiadorių rajono gyventojų kartos, todėl dažniausiai svarbus ir moralinis įsipareigojimas juos puoselėti ir išsaugoti ateities kartoms. Medžiai yra ne tik savivaldybių, bet ir jų gyventojų turtas. Turėtų būti kertami tik tie senieji medžiai, kurie dėl savo būklės yra pavojingi aplinkai, bet dažniausiai pakanka medį tik genėti ar gydyti, nebūtina juos kirsti. Genėjimui būtina pasitelkti profesionalius arboristus. Pažymėtina, kad miesto, miestelio ar gyvenvietės medžių būklės įvertinimui neteisinga taikyti miško medžiams taikomus kriterijus“, – sako piketuotojai.

Jų teigimu, Kaišiadorių rajone galėtų būti parengta ir diegiama miestų, miestelių ir gyvenviečių medžių išsaugojimo, puoselėjimo ir priežiūros, jų būklės ir augimo sąlygų gerinimo programa. Atsodinant ar sodinant naujus medelius, turėtų būti vengiama sodinti egzotinių rūšių ar formų medžių, prioritetas turėtų būti teikiamas Lietuvos medelynuose užaugintiems sodinukams. Laiko patikrintos rūšys neturėtų būti nuolat keičiamos nepatikrintomis.

Piketuotojai siekia, kad nusprendus kirsti medžius, miestų, miestelių ir gyvenviečių gyventojams būtų viešai ir aiškiai pateikiama informacija apie konkrečius ketinamus kirsti medžius, nurodant priežastis, išvadas dėl jų būklės bei numatomo atsodinimo bei kas, kokiais pagrindais atliko ekspertizę ir pateikė išvadas. Viešinimui galėtų būti panaudotas Kaišiadorių rajono savivaldybės tinklalapis, jame sukuriant atskirą skyrių medžiams.

„Prašome viešinti ekspertus, pagrįsti, kad jie yra nepriklausomi, kad jie nėra susiję su paslaugas teikiančiomis įmonėmis, kad negauna iš to naudos. Kadangi atsiranda nesutarimų, gali formuotis konfliktinės situacijos, todėl viešumas yra būtinas. Privalomieji visuomenės informavimo žingsniai turi prasidėti ne nusprendus kirsti, o dar planavimo stadijoje. Tai leis rajono gyventojams laiku pareikšti savo nuomonę“, – sako Lietuvos žaliųjų partijos Kaišiadorių rajono skyriaus pirmininkas Aivaras Jonyka.

Leave a comment