8g4a2453

IEVOS BUDRAITĖS RINKIMŲ PROGRAMA LEIDINYS ŽIRMŪNŲ GYVENTOJAMS

 

Žirmūnų vienmandatėje apygardoje vyksiančiuose Seimo rinkimuose Lietuvos žaliųjų partija kelia Žaliosios politikos instituto vadovės, viešosios politikos analitikės Ievos Budraitės kandidatūrą. 

Ieva Budraitė teigia, jog dalyvauja rinkimuose siekdama principingai atstovauti aplinkosaugą ir žaliąją politinę darbotvarkę. „Tenka apgailestauti, kad nors klimato krizės kontekste visuomenės ekologinis sąmoningumas auga, priimant politinius sprendimus ekologija vis dar žemiausio prioriteto eilutėje. „Valstiečių” valdančioji dauguma vengia akistatos su nekontroliuojamo trąšų naudojimo žemės ūkyje, augančios oro taršos ir susijusiomis problemomis. Ne visai skaidriai vykdoma valstybinių miškų valdymo politika, nepagrįstas miesto medžių kirtimas kursto ne tik aplinkosaugininkų, bet ir plačiosios visuomenės pasipiktinimą. Ir ne veltui – ambicingumo stokos tausojant gamtinius resursus kaina ženkliai atsilieps tiek gyventojų sveikatai, tiek valstybės biudžetui”, – teigia žaliųjų kandidatė. 

I.Budraitės siūloma ilgalaikė vizija, kurios įgyvendinimo teigia sieksianti, yra CO2 emisijoms neutralios ekonomikos kūrimas, o numatoma priemonė – ekologinė mokesčių reforma. „Turime perkelti mokesčių krūvį nuo darbo jėgos ant tų, kas teršia ir eikvoja gamtos išteklius. Šis pokytis kurtų paskatas pramonės, transporto ir žemės ūkio sektoriams veikti švariau, greičiau atsisakyti iškastinio kuro (naftos, dujų, anglies) ir pereiti prie atsinaujinančios energetikos (saulės, vėjo, biomasės ir hidro energijos)”, – teigia I. Budraitė, pridurdama, kad tokios transformacijos finansavimui reikalingas mokesčių progresyvumas ir šešėlio mažinimas.

Anot LŽP kandidatės, Žirmūnų apygarda palanki žaliųjų idėjų sklaidai. „Žirmūnai – vienas seniausių ir tankiausiai apgyvendintų Vilniaus rajonų, ypač pietinė jo dalis. Čia gyvenantieji puikiai supranta žaliųjų zonų, daugiabučių renovacijos, mažiau taršaus transporto ir logistikos poreikį. Visos šios priemonės – sudėtinė mano programos, kurią pristatysiu rinkimų metu, dalis. Mano komandoje stiprūs energetikos, ekonomikos ir teisės ekspertai, todėl esu pasiryžusi siekti išties žalio pokyčio, kuris pasitarnautų kiekvienos žirmūniečių šeimos, smulkaus verslininko ar senjoro gerovei”, – sako I. Budraitė.

„Ieva yra jauna politikė, turinti aiškią viziją ir puikiai išvystytą strateginį mąstymą. Partija nusprendė kelti būtent šią kandidatę, nes tai žmogus, turintis ne tik žinių ir kompetencijų bagažą, bet ir šiuolaikišką, progresyvų požiūrį. Būtent tokių – jaunų, veržlių ir savo įsitikinimams bei vertybėms ištikimų politikų reikia Lietuvai“, – teigia Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas Remigijus Lapinskas.

Ieva Budraitė Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute yra įgijusi politikos mokslų bakalauro laipsnį, 2016 m. ten pat baigė Viešosios politikos analizės programą ir įgijo viešosios politikos ir administravimo magistro laipsnį. Vadovauja Žaliosios politikos institutui, aktyviai veikia ekologinio švietimo, žmogaus teisių, moterų įgalinimo srityse.

Žirmūnų apygardoje rinkimai vyks rugsėjo 8 d., nes į Europos Parlamentą buvo išrinkta Seimo narė Aušra Maldeikienė.

 

IEVOS BUDRAITĖS RINKIMŲ PROGRAMA

 

LEIDINYS ŽIRMŪNŲ GYVENTOJAMS