Nario mokestis

Nario mokestis yra priimamas į Lietuvos žaliųjų partijos sąskaitą banke AB Swedbank.

Rekvizitai:

Gavėjo sąskaitos nr. – LT53 7300 0101 2911 2601

Gavėjo pavadinimas – Lietuvos žaliųjų partija

Gavėjo kodas/juridinio asmens kodas – 302626187

Mokėjimo paskirtis – nario mokestis

 

Rekomenduojama minimali nario mokesčio suma yra 3 Eur/mėn. 

 

Primename:
– jei Jūsų skiriama metinė nario mokesčio suma viršija 360 Eur, įstatymas reikalauja, kad būtumėte deklaravęs savo turtą ir pajamas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje;
– Jūsų  skiriama metinė nario mokesčio suma negali viršyti 10 proc. Jūsų už 2021 metus deklaruotų pajamų;
– mokėjimą kiekvienas narys gali atlikti tik už save (pvz. pervesti už šeimos narį ar kolegą – negalima);
– mokėjimo paskirtyje galimos nurodyti formuluotės: „Nario mokestis”, „Stojamasis mokestis”.  

Kilus klausimams prašome kreiptis į savo skyriaus pirmininką arba partijos administraciją (administracija@labas.blog, +370 698 11916)

Ačiū!