27-ajame Valdybos posėdyje visi LŽSP komitetų pirmininkai bei skyrių pirmininkai rinkosi aptarti kaip geriausia LŽSP pristatyti visuomenei ir patraukliai pranešti, kas esame bei ką siūlome Lietuvos piliečiams. Posėdyje taip pat galutinai nutarta, kad konferencija „Anti-atominis pavasaris“, skirta tarptautiniu lygiu aptarti atominės energetikos grėsmes, vyks 2012 m. sausio 27 d.

Valdybos nariai taip pat diskutavo, kaip paspartinti LŽSP skyrių kūrimo procesą. Posėdyje priimtas sprendimas LŽSP Sveikatos reikalų, lygių galimybių, jaunimo reikalų ir jaunimo komitetą išskaidyti į tris atskirus komitetus: Sveikatos komitetą, Jaunimo komitetą ir Socialinės apsaugos bei lygių galimybių komitetą. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į pačių komiteto narių pageidavimus.

LŽSP valdyba