Gerb. Tarybos nariai,

atsižvelgiant į neparankų traukinių į Kauną tvarkaraštį, tarybos posėdžio valandą pastumiame 1 val. ir pradėsime 12 val. š.m. spalio 20 d. Laisvės al. 13, 403 salė, Kaunas.

LŽSP Tarybos posėdžio darbotvarkė:

1. Tarybos pirmininko rinkimai.

2. Tarybos pirmininko pavaduotojų rinkimai.

3. Suvažiavimo datos tvirtinimas.

4. Suvažiavimo darbotvarkes tvirtinimas.

5. Skyrių atstovavimo kvotos tvirtinimas.

6. Kiti klausimai.

kontaktai:
Atsakingoji sekretorė Sigutė Dautartaitė
+370 675 919 42
administracija@lzsp.lt