Pirmadienį įvykusiame Valdybos posėdyje buvo patvirtinta, kad mūsų partija dalyvauja LR Seimo rinkimuose daugiamandačiu sąrašu. Atsakinga už reitingavimo sistemos ir kitų dokumentų parengimą paskirta Pirmininko pavaduotoja Virginija Vingrienė.

Diskusiją tarp Valdybos narių sukėlė Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžio metu naujai išrinkto pirmininko kandidatūros tvirtinimas. Komiteto nariams nesutarus, ar keturi nauji komiteto nariai buvo legitymiai priimti i komitetą buvo nutarta įpareigoti komitetą iki sekančio Valdybos posėdžio pakartoti narių priėmimą ir pirmininko rinkimus.

Taip pat LŽSP Valdyba išrinko į atsilaisvinusį atsakingosios sekretorės postą Sigutę Dautartaitę, o rinkiminio štabo vadove patvirtino Ireną Čebrovienę.

Posėdžio dalį užėmė ir artėjančio sąskrydžio biudžeto svarstymas.