Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas, Seimo narys Linas Balsys su kandidatų į Prienų merus Antanu Gustaičiu bendrauja su prieniškiais.

Antanas Gustaitis į politiką yra įsitraukęs nuo 2000 metų: dvi kadencijas buvo renkamas Prienų rajono meru, iki šiol yra aktyvus Prienų rajono savivaldybės tarybos narys. Šiuose savivaldos rinkimuose dalyvauja atstovaudamas jaunai Lietuvos žaliųjų partijai – nuo 2014 metų jis vadovauja šios partijos Prienų skyriui.

Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas Linas Balsys, praėjusią savaitę kartu su žaliųjų jaunimo lydere Joana Tamkevičiūte atvykęs į Prienus palaikyti savo kandidato Antano Gustaičio, džiaugėsi, kad būtent šis patyręs politikas su kompetentinga komanda papildė partijos gretas, kur dominuoja jauni ir išsilavinę profesionalai.

-Savivalda sprendžia žemiškus, vietos gyventojams svarbius klausimus, todėl stiprinant rajono ekonomiką, daugiausia gali nuveikti patyrę, įdirbį turintys politikai. Todėl kviečiu meru rinkti būtent Antaną Gustaitį, o į savivaldybės tarybą – patyrusią Lietuvos žaliųjų partijos kandidatų komandą, – pabrėžė L. Balsys.

-Jeigu Lietuvos žaliųjų partija būtų veikusi prieš 15 metų, tuomet neabejotinai būčiau pasirinkęs ją, partijos programa ir žaliosios idėjos yra man artimos, juk pagal specialybę esu miškų inžinierius, – savo pasirinkimą įsilieti į šios partijos gretas ir tapti jos kandidatu tiesioginiuose Prienų rajono savivaldybės mero rinkimuose aiškina A. Gustaitis.

Neatsitiktinai A.Gustaičio rinkimų programoje įrašytas kvietimas: „Keiskime Prienus kartu“. Pasak jo, Lietuvos žaliųjų partijos ideologija labiau „horizontali“, žaliosios vertybės priimtinos skirtingų požiūrių žmonėms, todėl gali tapti vienijančiomis ir dešiniesiems, ir kairiesiems: šildymui naudoti biokurą, tinkamai tvarkyti atliekas, saugoti aplinką bei vandenį.

Lietuvos žaliųjų partijos prioritetai Prienuose: švaresnis miestas ir kaimas, geresnės paslaugos ir aktyvesni gyventojai. A. Gustaitis turi idėjų, kaip kiekvieną iš jų pagrįsti konkrečiomis iniciatyvomis ir realiais darbais.

Lietuvos žaliųjų partija pasisako už kitokį ekonominės vertės kūrimo receptą, nukreiptą į socialinę gerovę, tausojant gamtos išteklius, plečiant žaliąją energetiką, užtikrinant sveiko ir įperkamo maisto gamybą. L.Balsio teigimu, vietinės ekonomikos skatinimas – tai būdas įveikti krizę, sukurti daugiau darbo vietų, plėsti paslaugas ir mieste, ir kaimo vietovėse.

-Prienuose brangų dujinį šildymą turi pakeisti pigesnė šiluma, gaminama iš biokuro. Todėl reikėtų skatinti vietos gyventojus žemdirbystei netinkamose žemėse auginti greitai augančius energinius augalus ir jų žaliavą parduoti Prienų biokatilinei. Šis verslas garantuotų darbo neturintiems gyventojams pastovias pajamas, – teigia A. Gustaitis.

Jo manymu, rajone pasiteisintų ir ekologiškų žemės ūkio produktų gamyba bei  realizavimas vietos rinkoje, ypač dabar, kritus pieno ir mėsos supirkimo kainoms:  

-Žemdirbius kviečiu kooperuotis, atgaivinti buvusią Sviesto gamyklą ir joje gaminti pieno produktus iš vietinės žaliavos. Gamyklos garas galėtų būti naudojamas šilumai gaminti, tai atpigintų jos savikainą. Galvijus auginantiems ūkininkams verta pabandyti seniūnijose steigti nedidelius mėsos perdirbimo cechus. Skatinant  vietinę gamybą, vidaus vartojimą ir pasidalijimą, ūkininkams nereikėtų ieškoti tolimų rinkų, kur realizuoti produkciją, o rajono gyventojai būtų aprūpinti kokybiškais ir pigesniais pieno bei mėsos produktais.

A.Gustaitis sako, kad verslo skatinimo srityje savivaldai tenkanti užduotis – parengti palankią verslui aplinką rajone:

-Pirmiausia reikia inventorizuoti laisvos žemės plotus, nenaudojamus pastatus, parengti detaliuosius žemės planus, kad turėtume ką pasiūlyti ūkininkams, verslininkams ar turintiems verslo idėjų, taip pat nustatyti mokestines lengvatas besikuriantiems.

Lietuvos žaliųjų partijos gretose yra nemažai aktyvaus jaunimo, viena iš jų – Joana Tamkevičiūtė, partijos pirmininko L. Balsio pavaduotoja, Lietuvos žaliųjų partijos kandidatė į Seimą Žirmūnų apygardoje (Vilniuje).

Nors Prienų skyriaus kandidatų į rajono savivaldybės Tarybą sąrašo pirmajame penketuke jaunų politikų nėra įrašyta, tačiau, pasak J. Tamkevičiūtės, bus siekiama pritraukti daugiau jaunų ir iniciatyvių žmonių į politinę veiklą rajone. Jauni žmonės, formuodami sau palankią politiką, prisidėtų prie sąlygų, palengvinančių jų įsikūrimą periferijoje, kūrimo.

-Viena iš svarbiausių jaunimo problemų – užimtumas, dėl reikalavimo turėti bent dvejų metų darbo stažą jie negali dalyvauti konkursuose ir užimti laisvų darbo vietų. O juk jaunimas nemažai pinigų ir laiko investuoja į mokslus, todėl jam reikia sudaryti sąlygas darbo vietas kurti patiems, remti jų pirmąjį verslą per mokestines ir kitas lengvatas. Tada jauni žmonės neemigruos, nepasiliks didmiesčiuose, – teigia  J. Tamkevičiūtė.

L.Balsio ir A. Gustaičio teigimu, vienas iš būdų įdarbinti jaunus žmones, tai – savivaldos lygmenyje kartu su rajono teritorijoje veikiančiomis profesinėmis mokyklomis rengti tuos specialistus, kurių labiausiai reikia rajono ūkininkams ir verslininkams. 

Žalieji turi alternatyvų pasiūlymą, kaip išjudinti miestuose stringančią renovaciją. Praėjusią savaitę Seimo narys L. Balsys užregistravo įstatymo pataisas, siūlydamas įteisinti tokį būstų modernizavimo modelį, pagal kurį atskirų pastatų renovacija galėtų vykti etapais, o valstybės parama gyventojams būtų skiriama už pasiektą energetinio efektyvumo klasę.

A. Gustaitis pritaria, kad daugiabučių namų modernizavimas savivaldybėje yra vienas iš pirmaeilių uždavinių, tačiau, anot jo, valstybės parama turi būti garantuojama ir individualių namų savininkams.

Lietuvos žaliųjų partija pasisako už tokios pilietinės visuomenės kūrimą, kurioje piliečių balsas yra girdimas ir bendruomenės yra įtraukiamos į sprendimų priėmimą.

Lietuvos žaliųjų partijos kandidatas į merus A. Gustaitis mano, kad savivalda tik tada  bus veiksni, kai palaikys glaudų ryšį su gyventojais, kai sprendimus priims konsultuodamasi su gyventojais, atsižvelgdama į jų nuomonę ir lūkesčius. Pasak jo, žmonių ir valdžios atstovų bendravimas visos kadencijos metu, viešas biudžeto ir kitų svarbių klausimų aptarimas padidintų pasitikėjimą išrinkta valdžia, užtikrintų sprendimų skaidrumą, padėtų išvengti abejotinų projektų, juos tolygiai paskirstyti visoms seniūnijoms.

Anot A.Gustaičio, šiuo metu galbūt ne tiek yra svarbu rajone statyti naujus infrastruktūros objektus, kiek svarbu išsaugoti, sutvarkyti, pritaikyti paslaugų teikimui esamus pastatus, stadionus, žaliąsias erdves, tam jis skirs nemažą dėmesį. Pavyzdžiui, tiek nedaug bereikia, kad būtų sujungti Prienų ir Birštono dviračių takai, kad Pociūnų mažasis oro uostas su esančia parašiutininkų bei sklandymo baze taptų  prieinamesnis turistams, o Prienų estrada už Nemuno vėl taptų mėgstama prieniečių švenčių ir laisvalaikio praleidimo vieta, o prie vandens keliautojų pamėgtų upių atsirastų aktyviam poilsiui skirta infrastruktūra.

Pasak A. Gustaičio, sprendžiant savivaldybėje svarbius klausimus, reikia vadovautis strateginiu požiūriu, turėti veiksmų planą ir darbingą komandą.

– Jei būčiau išrinktas meru, pirmas darbas, kurio imčiausi, būtų optimizuoti valdymą, suformuoti darbingą Tarybą ir į bendrą darbą įtraukti visus savivaldybės administracijos darbuotojus, padidinant jų administracinius gebėjimus ir asmeninę atsakomybę. Kiekvienas darbuotojas turėtų tiksliai žinoti jo pareigybei priskirtas funkcijas ir kompetentingai atlikti priskirtas užduotis. Į savivaldybę su reikalais atėjęs žmogus neturi būti siuntinėjamas iš vieno kabineto į kitą, juolab kad jam netektų ieškoti užtarimo Seime ar Vyriausybėje. Valdininkų pareiga atsakyti į gyventojams rūpimus klausimus, padėti parengti reikiamus dokumentus ar nukreipti tinkamu adresu, – sako A. Gustaitis, įsitikinęs, kad įstatymų įgyvendinimas turi prasidėti savivaldos lygmenyje.

„Savivaldybės tarnautojai turi tarnauti žmonėms, o ne atvirkščiai,“ – tvirtina Lietuvos žaliųjų partijos Prienų skyriaus kandidatas į Prienų rajono savivaldybės merus ir 12-uoju numeriu pažymėto Lietuvos žaliųjų partijos kandidatų į savivaldybės tarybą sąrašo lyderis Antanas Gustaitis.

 Dalė Lazauskienė,  Gyvenimas

Prienai1