Antradienį, 2012-09-04, įvyko atkuriamasis Kaimo reikalų komiteto posėdis.
Jame nutarta:
1. Įkurti Kaimo reikalų komitetą ir jo pirmininke išrinkti Virginiją Vingrienę.
2. Kitą posėdį surengti rugsejo 25 d. 17.30 val. Raugyklos g. 15.
3. Parengti Green New Deal (liet. Žaliasis sąjūdis) Kaimo reikalu srityje. Šiame nuostatų sąvade atsispindės Žaliųjų sąjūdžio pagrindinės nuostatos bei siūlomos joms įgyvendinti priemonės.
4. Aptartos komiteto narių nuomone aktualiausios temos, kurias būtina atspindėti rengiant Green New Deal Kaimo politikai.

Kontaktai:
Atsakingoji sekretorė Sigutė Dautartaitė
+370 675 919 42
administracija@lzsp.lt