Svarbi informacija Atsinaujinimo komiteto nariams. Posėdis perkeliamas į 2012-09-11 12 val. A. Vienuolio g. 1, Vilnius.

Darbotvarkė:
1. Naujų narių priėmimas;
2. Pirmininko perrinkimas;
3. Pavadinimo galimas keitimas;
4. Veiksmai ir priemonės artimoje partijos perspektyvoje;
5. Kiti klausimai.

Kontaktai:
Ats. sekretorė Sigutė Dautartaitė
+370 675 919 42
administracija@lzsp.lt